Fortifikační systém Hranic na Moravě

Variantní název
Fortifikationssystem der Stadt Hranice na Moravě
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1995, roč. 20, č. [1], s. 219-232
Rozsah
219-232
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document
Reference:
[1] CDB, CDM, ZDO, AČ: Edice pramenů (Kodexy, Zemské desky, Archiv český).

[2] HOSÁK, L.-DOSTÁL, J. a kol., 1970: Dějiny města Přerova I, Přerov.

[3] HOSÁK, L-INDRA, B.-JAŠKOVÁ, M., 1969: Hranice. Dějiny města I, Hranice.

[4] HRADY... 1987: Hrady a zámky na Moravě, red. R. Heimrichová a M. Ludvík, Praha.

[5] MUK a kol. (J. MLČÁKOVÁ, K. ŽURKOVÁ), 1993: Stavebně-historický průzkum a návrh památkové obnovy zámku v Hranicích na Moravě, strojopis SÚRPMO, Praha-Olomouc.

[6] MUK, J., 1994: Středověké jádro zámku v Hranicích, АН 19, 65-70.

[7] PLAČEK, M., 1994: Stavebně-historický průzkum a návrh památkové obnovy Předzámčí v Hranicích na Moravě, strojopis ulož. na MěÚ Hranice.

[8] PROKOP, А., 1904: Die Markgrafschaft Mähren in kunstgeschichtlicher Beziehung III, Wien.

[9] RICHTER, V., 1952: Několik plánů z Hranic. ČSPS LX, 81-96.

[10] ŠEBÁNEK, J.-DUŠKOVÁ, S., 1953: Studie k českému diplomatáři. SPFFBU 2, č. 2-4.