K výzkumu severní lodi kostela sv. Šimona a Judy v Praze v r. 1991

Variantní název
Zur Erforschung des nördlichen Schiffes in der Kirche des Hl. Simon und Juda
Autor: Huml, Václav
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1995, roč. 20, č. [1], s. 429-[445]
Rozsah
429-[445]
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Note
  • Věnováno památce přítele Dr. J. Muka
Document
Reference:
[1] EKERT FR., 1883: Posvátná místa Král. hl. města Prahy, 471.

[2] MUK J., VLČEK P., 1991: Praha-Staré Město - Kostel sv. Šimona a Judy, Stavebně historický průzkum, SÚRPMO Praha.

[3] REICHERTOVÁ K., 1968: Nález chlebové pece v Anežském klášteře v Praze 1, Na Františku, AR XX, 220-229.

[4] REICHERTOVÁ K., 1980: Archeologický výzkum severního dvora Anežského kláštera. Památky a příroda, s. 525-538

[5] REICHERTOVÁ K., 1989: Bývalý klášter bl. Anežky Přemyslovny v Praze 1, Na Františku, Výsledky archeologického výzkumu, Archeologica Pragensia 10, s. 133-204

[6] REICHERTOVÁ K., RADOVÁ M., 1981: Podzemní výhřevná pec (kamna) v klášteře na Sázavě, okr. Kutná Hora AR XXXni,4,s. 398-410.

[7] RUTH FR., 1904: Kronika Král hl. města Prahy, Praha, s. 776.

[8] TOMEK V., 1871: Dějepis města Prahy, II, s. 443, 449.