Soubor raně renesančních terakot z Pražského hradu

Variantní název
Kollektion der Frührenaissanceterrakotten aus der Präger Burg
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1995, roč. 20, č. [1], s. 471-480
Rozsah
471-480
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document
Reference:
[1] BOHÁČOVÁ, L.-FROLÍK, J.-ŽEGLITZ, J., 1989: Jiřské náměstí na Pražském hradě (Shrnutí výsledků 1. etapy výzkumu), AH 14, 193-202.

[2] CHOTĚBOR, P., 1988: Archeologické články v lapidáriu Pražského hradu, AH 13, 209-216.

[3] CHOTĚBOR, P., 1989: Terakotové architektonické články z pernštejnské stavební etapy Lobkovického paláce na Pražském hradě, Umění XXXVII, 112-127.

[4] KAŠIČKA, F.-NECHVÁTAL, B., 1983: Pozdně gotické a renesanční terakoty ze státního hradu Lokte, AH 8, 503-511.

[5] MUK, J., 1965: Umělecko-historický rozbor fragmentů pernštejnské výstavby, in: Pražský hrad. Lobkovický palác. čp. 3, stavebně historický průzkum.

[6] VILÍMKOVÁ, M., 1970: Klášter sv. Jiří na Pražském hradě, dějiny objektu, in: Pražský hrad, Jiřský klášter, stavebně historický průzkum.