Malba přes šablonu jako projev měšťanské výtvarné a stavební kultury pozdního středověku

Název: Malba přes šablonu jako projev měšťanské výtvarné a stavební kultury pozdního středověku
Variantní název
Das schablonenartige Malen als Ausdruck der bürgerlichen bildenden Kunst und der Baukultur im Spätmittelalter
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1995, roč. 20, č. [1], s. 481-490
Rozsah
481-490
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Reference
[1] BLOCHOVÁ, H., 1992: Zhodnocení výsledku průzkumu souboru deskových obrazů z kaple sv. Kříže na Karlštejně. Zprávy památkové péče 11, 15-27.

[2] BROŽ, R., 1993: Motivy šablon použité na skříni z kostela Ducha Svatého v Českém Dubu. Strojopis.

[3] EDEL, T., 1993: Příběh ztraceného kláštera blahoslavené Zdislavy. Praha.

[4] HAMANOVÁ, P., 1959: Z dějin knižní vazby. Praha.

[5] JOHNOVÁ, H. a kol., 1989: Lidový malovaný nábytek v českých zemích. Praha.

[6] KNEIDL, P., 1989: Z historie evropské knihy. Praha.

[7] KNEIDL, P., 1990: Zrození knihtisku, 117-143. Česká kniha v proměnách staletí. Praha.

[8] KRÁSA, J., 1978: Nástěnná malba, 258-314. Pozdně gotické umění v Čechách. Praha.

[9] KREISEL, H., 1968: Die Kunst des deutschen Möbels I. München.

[10] MUK, J., 1994: Sruby období gotiky a renesance v kutnohorských domech. Zprávy památkové péče 7, 230-235.

[11] NEJEDLÝ, V., 1993: K dobovému smyslu jihočeských zelených světnic. Umění 3-4/XLI, 206-209.

[12] NUSKA, B., 1990: Česká gotická vazba, 101-107. Česká kniha v proměnách staletí. Praha.

[13] PEŠINA, J., 1950: Česká malba pozdní gotiky a renesance. Praha.

[14] POCHE, E., 1984: Pozdně gotická umělecká řemesla, 613-635. Dějiny českého výtvarného umění I/2. Praha.

[15] RIEGER, F. L., 1867: Slovník naučný VI. Praha.

[16] SOUPIS, 1900: Soupis památek... okr. Sušický XII. Praha.

[17] ŠPERLING, I., 1968: /Malované dřevěné stropy v Praze. Umění XVI, 502 n.

[18] Umělecké památky Čech 1. Praha 1977.