Pozdně středověká hřebenářská dílna ve Vratislavi

Variantní název
Spätmittelalterliche Kammacherwerkstatt in Wroclaw (Breslau)
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1995, roč. 20, č. [1], s. 601-614
Rozsah
601-614
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document
Reference:
[1] CNOTLIWY, E., 1973: Rzemiosło rogownicze na Pomorzu wczesnośredniowiecznym, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk.

[2] GOLIŃSKI, M., 1990: Topografia zawodowa Starego Miasta we Wrocławiu w XIII w., "Sobótka", R. 45, nr 3, s. 257-276.

[3] JAWORSKI, K., 1991: Wyroby z kości i poroża w kulturze wczesnośredniowiecznego Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu, Wrocław-Warszawa.

[4] JAWORSKI, K., v tisku: Wytwórczość przedmiotów kościanych w lewobrzeżnym Wrocławiu w późnym średniowieczu, (in:) Kultura średniowiecznego Śląska i Czech. Miasto, Wrocław.

[5] KRYSIAK, K., 1987: Anatomia zwierząt, T. I, cz. 1, Warszawa.

[6] KUSZEWSKA, E., 1961: Gorzedziej wczesnośredniowieczny w świetle wstępnych prac archeologicznych, (in:) Gdańsk wczesnośredniowieczny, t. IV, s. 145-200.

[7] ŁACIUK, A., WOLFRAM, J., 1993: Kacerska Górka, podwórze - późnośredniowieczne i renesansowe zaplecze gospodarcze, "Silesia Antiqua" t. 35, s. 308-330.

[8] MOSZYŃSKI, K., 1967: Kultura ludowa Słowian, t. I, Kultura materialna, Warszawa.

[9] NORSKA-GULKOWA, M., 1985: Wyroby z kości i rogu z wczesnośredniowiecznego grodu - miasta na Ostrówku w Opolu, "Opolski Rocznik Muzealny", T. 6, s. 221-308.

[10] ULBRICHT, I., 1984: Die Verarbeitung von Knochen, Geweih und Horn im mittelalterlichen Schleswig, Ausgrabungen in Schleswig, "Berichte und Studien", 3, Neumünster.