[Fridrich, Jan, Klápště, Jan a Vařeka, Pavel. Mediaevalia archaeologica Bohemica 1993]

Název: [Fridrich, Jan, Klápště, Jan a Vařeka, Pavel. Mediaevalia archaeologica Bohemica 1993]
Autor: Unger, Josef
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1995, roč. 20, č. [1], s. 646-[648]
Rozsah
646-[648]
Type: Recenze
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Fridrich, Jan, Klápště, Jan a Vařeka, Pavel. Mediaevalia archaeologica Bohemica 1993, Praha: Archeologický ústav AV ČR, 1994. 224 s. Památky archeologické - supplementum 2.