Zjištění sakrálního areálu v Pardubičkách

Název: Zjištění sakrálního areálu v Pardubičkách
Variantní název:
  • Archaeological excavations at Pardubicky
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1996, roč. 21, č. [1], s. 87-[91]
Rozsah
87-[91]
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] JEŽEK, M., 1995: K poloze vsi "Pordobic", Vč. sb. hist. 5 (v tisku).

[2] LÜSSNER, M., 1852: PA II, s. 231-2.

[3] NOVÁK, J. B., 1903: Formulář biskupa Tobiáše z Bechyně, Praha, s. 170, č. 221.

[4] PIEKOSINSKI, F., 1876: Codex diplomaticus Poloniae Minoris 1178-1386, in: Monumenta medii aevi historica res gestas Poloniae illustrantia, Tom. III, Cracoviae.

[5] SEMONSKÝ, J., 1940: Dějiny filiálního kostela sv. Jiljí v Pardubičkách, Pardubické kostely a památky, Pardubice, s. 22.

[6] SOMMER, P., 1977: Výsledky archeologického výzkumu v Pardubičkách, Středověká archeologie a studium počátků měst, Praha, s. 113-117.

[7] ŠEBEK, F., 1989. Dějiny Pardubic, Pardubice, s. 38.

[8] ŠEBEK, F., 1990. Listina Arnošta z Hostýně z r. 1332 pro pardubické cyriaky, Inf. zpravodaj KPPP 1-3, s. 3-12.

[9] ŠEBEK, F., 1991: Kostel sv. Václava na Chlumku u Pardubic, Vč. sb. hist. 1, s. 3-11.

[10] ŠEBESTA, P., 1972: Výzkumy v Čechách, s. 104.

[11] VAVŘINEC Z BŘEZOVÉ, 1979: Husitská kronika, Praha, str. 222.