Prostředí feudálního sídla a církve v jihočeské vesnici - Dobrš (okres Strakonice)

Název: Prostředí feudálního sídla a církve v jihočeské vesnici - Dobrš (okres Strakonice)
Variantní název:
  • Milieu des Feudalsitzes und der Kirche im südböhmischen Dorf - Dobrš (Bez Strakonice)
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1996, roč. 21, č. [1], s. 121-[129]
Rozsah
121-[129]
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] SEDLÁČEK, A., 1897: Hrady, zámky a tvrze Království českého, díl XI (Prácheňsko). Praha.

[2] BIRNBAUMOVÁ, A., 1947: Volyně, Čestice, Dobrš, Poklady nár. umění, sv. 83. Praha.

[3] POCHE, E. a kol., 1977: Umělecké památky Čech 1. Academia Praha.