Neznámá historická dokumentace dřevěných kostelů na Pardubicku

Název: Neznámá historická dokumentace dřevěných kostelů na Pardubicku
Variantní název:
  • Unbekannte historische Dokumentation der Holzkirchen in der Umgebung von Pardubice
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1996, roč. 21, č. [1], s. 143-150
Rozsah
143-150
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Státní ústřední archív v Praze, Fundační komise, sg. P 1/11, kt. 331.

[2] Archív Pražského hradu, Dvorní stavební úřad (HBA), i.č. 2233, kn. 279.

[3] EBEL M., ŠKABRADA J., Stavba roubeného omítaného kostela v Loučné Hoře v letech 1778-1780, Průzkumy památek 1, Praha 1995, 21-28.

[4] KUČA K., České, moravské a slezské zvonice, Praha 1995.

[5] MENCL V., Dřevěné kostelní stavby v zemích českých, Praha 1927.