Zaniklé předasanační komunikace na Starém Městě pražském

Variantní název
Eingegangene Kommunikationen in Prager Altstadt aus der Zeit vor der großen Assanierung
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1998, roč. 23, č. [1], s. 21-26
Rozsah
21-26
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document