Signovaná a datovaná kamnářská matrice horažďovického hrnčíře Josefa Dobředěleje

Název: Signovaná a datovaná kamnářská matrice horažďovického hrnčíře Josefa Dobředěleje
Variantní název:
  • Die signierte und datierte Kachelform des Horažďovicer Hafners Josef Dobředělej
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2000, roč. 25, č. [1], s. 389-396
Rozsah
389-396
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] ADÁMEK, J., 1996: Grafologický posudek nápisu na zadní ploše horažďovické matrice. Osobní písemné sdělení, archiv autora.

[2] DURDÍK, T.-HOLEČEK, J., 1976: Signovaný kachel z hradu Rabí. AR XXVIII, 433-435.

[3] FROLÍK, J.-HAZLBAUER, Z.-RÜCKEROVÁ, A., 1995: Chrudimský hrnčířský rod Medků a jeho kamnářské výrobky. AH 20, 523-538.

[4] HAZLBAUER, Z., 1986: Příspěvek k technologii výroby pozdně středověkých reliéfních kachlů. AH 11, 489-503.

[5] HAZLBAUER, Z., 1990: An interesting chamber-type stove tile with bas-relief decoration from the castle of Točník. Stud. in postmed. archaeol. I, 203-210. Praha.

[6] HAZLBAUER, Z., 1993: Nová stálá expozice historických kamen a kachlů na hradě Rabí. Muz. a vlast. práce-ČSPS 31/101, 201-206.

[7] HAZLBAUER, Z., 1998: Krása středověkých kamen - odraz náboženských idejí v českém uměleckém řemesle. Praha.

[8] HAZLBAUER, Z.-ŠPAČEK, J., 1998: Metrická variabilita u pozdně gotického římsového kachle. AH 13, 561-573.

[9] KRAJÍC, R.-VOLF, P., 1997: Poznámky k technologii středověkých kachlů a stavbě historických kachlových kamen. In: Krajíc, R., 1997: Středověká kachlová kamna v Táboře, 177-188. Tábor.

[10] LANSFELD, H., 1976: Středověké a novověké kachle. Katalog výstavy ve Strážnici. Strážnice.

[11] MIKŠÍK, H.-HANYKÝŘ, V.-HAZLBAUER, Z., 1986: Studie podmínek výroby reliéfních ploch středověkých kachlů. AH 11, 505-513.

[12] PAŘÍK, V.-HAZLBAUER, Z., 1991: Technologie výroby gotických kachlů s prořezávanou čelní stěnou. AH 16, 293-304.

[13] SCHEUFLER, V., 1975: Novověké kachle. Muz. a vlast. práce XII, 133-148.

[14] SMETÁNKA, Z., 1968: Technologie výroby českých kachlů od počátku 14. století do počátku 16. století. PA LIX, 543-578.

[15] SMITKA, J., 1996: Údaje o hrnčíři Josefu Dobředělejovi z Cechovní knihy horažďovického hrnčířského cechu z r. 1680. Osobní písemné sdělení. Archiv autora.

[16] VITANOVSKÝ, M.-HAZLBAUER, Z., 1995: Příspěvek k výrobě pozdně gotických kachlových matric (otázky výtvarné formy a technologie). AH 20, 539-550.

[17] ŽEGKLITZ, J., 1987: Pozdně gotické kachle se jmény hrnčířů. AR XXXIX, 655-671.