Co vypovídají historické písemné prameny o hrnčířích a jejich cechu v městě Horažďovicích

Název: Co vypovídají historické písemné prameny o hrnčířích a jejich cechu v městě Horažďovicích
Variantní název:
  • Was sagen die historischen schriftlichen Quellen über die Töpferzunft der Stadt Horažďovice aus
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2000, roč. 25, č. [1], s. 397-[407]
Rozsah
397-[407]
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] DIVIŠ, J., 1992: Pražské cechy. Acta Mus. Prag. Praha.

[2] DURDÍK, T.-HOLEČEK, J., 1976: Signovaný kachel z hradu Rabí. AR XXVIII, 433-435.

[3] FROLÍK, J.-HAZLBAUER, Z.-RÜCKEROVÁ, A., 1995: Chrudimský hrnčířský rod Medků a jeho kamnárskě výrobky. AH 20/95, 523-538.

[4] HAZLBAUER, Z., 1998: Unikátní historický kamnářský výrobní přípravek z Horažďovic. Odkazy předků - sborník ke 100. výročí založení Měst. muzea v Horažďovicích, 74-80. Horažďovice.

[5] HAZLBAUER, Z., 2000: Signovaná a datovaná kamnářská matrice horažďoviekého hrnčíře Josefa Dobředěleje. AH 25/2000, 389-398.

[6] HOFFMANN, F., 1992: České město ve středověku. Praha.

[7] JANÁČEK, J., 1963: Přehled vývoje řemeslné výroby v českých zemích za feudalismu. Praha.

[8] JANOTKA, M.-LINHART, K., 1987: Řemesla našich předků. Praha.

[9] MENDL, B., 1947: Vývoj řemesel a obchodu v městech pražských. Praha.

[10] NĚMEC, K., 1936: Dějiny města Horažďovic. Horažďovice.

[11] SKRUŽNÝ, L., 1974: Příspěvek k vývoji hrnčířských cechů a hrnčířských pracovních nástrojů. ČL 61, 155-175.

[12] SMITKA, J., 1989: Svéradice 1264-1989. Blatná.

[13] SMITKA, J., 1998: Historie hrnčířského rodu Dobředělejů z Horažďovic. Odkazy předků - sborník ke 100. výročí založení Měst. muzea v Horažďovicích, 64-73. Horažďovice.

[14] WINTER, Z., 1906: Dějiny řemesel a obchodu v Čechách v XIV. a XV. století. Praha.

[15] WINTER, Z., 1909: Řemeslnictvo a živnosti XVI. věku. Praha.

[16] WINTER, Z., 1913: Český průmysl a obchod v XVI. věku. Praha.

[17] ŽEGKLITZ, J., 1987: Pozdně gotické kachle se jmény hrnčířů. AR XXXIX, 655-671.

[18] ŽEGKLITZ, J., 1992: Nouvelle travaille de carreau de poèle signé on Chateau de Prague. In: Frolík, J.-Klápště, J.-Smetánka, Z.-Žegklitz J.: L'archéologie et la culture spirituelle du moyen age. PA LXX-XIII, 149-170.