Pícka Sebalda Matighofera : (pohled do dílny rožmberského přepalovače stříbra)

Název: Pícka Sebalda Matighofera : (pohled do dílny rožmberského přepalovače stříbra)
Variantní název
Der Probierofen von Sebald Matighofer : Einblick in die Werkslätte des Rosenberger Silberbrenners
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2001, roč. 26, č. [1], s. 27-42
Rozsah
27-42
  • ISSN
    0231-5823
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Reference
[1] AGRICOLA, G., 1933: Dvanáct knih o hornictví a hutnictví (překlad B. Ježek a J. Hummel), Praha.

[2] BOR, D. Ž., 1995: Napříč říší královského umění. Praha.

[3] ERCKER, L., 1974: Kniha o prubířství (překlad P. Vitouš), Praha.

[4] ERNÉE, M., 1995: Archeologické výzkumy v historickém jádru Českého Krumlova v roce 1994 - Die Ausgrabungen im Stadtkern von Český Krumlov im Jahre 1994. Archeologické rozhledy XLVII, 455-4ň0.

[5] ERNÉE, M., 1997: Český Krumlov, okr. Český Krumlov, Radniční ul. čp. 27. In: Výzkumy v Čechách 1993-95, 39, č. 200. Praha.

[6] ERNÉE, M., 1999: Archeologická památková péče v Českém Krumlově - Bodendenkmalpflege in Český Krumlov/Krumau. Průzkumy památek VI, č. 2, 94—106.

[7] ERNÉE, M.-MILITKÝ, J.-NOVÁČEK, K., 1999: Vítkovci a těžba drahých kovů na Českokrumlovsku. Příspěvek k dějinám středověké metalurgie v Čechách. Die Witigonen und die Edelmetallgewinnung im Umgebung von Český Krumlov (Böhmisch Krumau). Beitrag zur Geschichte der mittelalterlichen Metallurgie in Böhmen. In: Mediaevalia Archaeologica I, Praha, s. 209-233.

[8] ERNÉE, M.-NOVÁČEK, K., 1999: K počátkům českokrumlovského hradu (výsledky archeologického výzkumu v letech 1994-1995). Zu den Anfängen der Krumauer Burg. In: Průzkumy památek VI, č. 2, s. 21-34.

[9] ERNÉE, M.-NOVÁČEK, K., 2000: Die Witigonen und die Edelmetallgewinnung in der Umgebung von Český Krumlov (Böhmisch Krummau). In: Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen, 9. Treffen, 23. bis 26. Juni 1999 in Neukirchen b. Hl. Blut, Rahden/Westf., s. 124-131.

[10] KLOSSOWSKI DE ROLA, S., 1991: Alchemy, The Secret Art.

[11] KNEIDL, P., 1989: Z historie evropské knihy. Po stopách knih, knihtisku a knihoven. Praha.

[12] KOŘAN, J., 1959: Rožmberské báňské podnikání. In: Časopis společnosti přátel starožitností 67, 129-146.

[13] KUBÍKOVÁ, A., 1997 v tisku: Historická topografie Českého Krumlova. Acta Crumloviensis I.

[14] KUBÍKOVÁ, A., 1998: Podíl českokrumlovských občanů na důlním podnikání v okolí Českého Krumlova v první třetině 16. století. In: Českokrumlovsko v době jagellonské 1470-1526, Český Krumlov, s. 50-61.

[15] LEMINGER, E., 1926: Umělecké řemeslo v Kutné Hoře. Rozpravy České akademie věd a umění, třída I., č. 71. Praha.

[16] LINDGREN, U. ed., 1998: Europäische Technik im Mittelalter, 800 bis 1400. ein Handbuch. Berlin.

[17] MUK, J.-LANCINGER, L., 1970: Český Krumlov čp. 27, Radniční ulice, stavebně historický průzkum. SÚRPMO Praha.

[18] OPUS MAGNUM, 1997: Opus Magnum. Kniha o sakrální geometrii, alchymii, magii, astrologii, kabale a tajných společenstvech v Českých zemích. Trigon, Praha.

[19] PRIESNER, C., 1998: Chemische Technik bei Handwerkern und Alchemisten im Mittelalter. In: Lindgren, U. ed 1998, 265-267, 277-286.

[20] READ, J., 1944: Some Alchemical Engravings. The Burlington Magazine, July 1944, 239-245.

[21] RENFROW, C., 1997: A Sip through Time. A Collection of Old Brewing Recieps.