Archaeologia historica 2001, roč. 26, č. [1]

Obrázek
Název čísla
Sborník příspěvků přednesených na 32. konferenci archeologů středověku České republiky a Slovenské republiky s hlavním zaměřením na získávání a zpracování surovin, Čáslav 25.-28. září 2000
Rok
2001
Rok vydání
2001
ISSN
0231-5823
ISBN
80-7275-015-01
Page Title
5-12 K současným možnostem ochrany archeologických nálezů Varhaník, Jiří | pdficon
A. Získávání a zpracování surovin – Gewinnung und Verarbeitung der Rohstoffe
Page Title
15-25 Der Bergbau und die Besiedlung des südwestlichen Mährens Měřínský, Zdeněk; Zumpfe, Eva | pdficon
27-42 Pícka Sebalda Matighofera : (pohled do dílny rožmberského přepalovače stříbra) Ernée, Michal | pdficon
43-53 Prubířství a prubířská keramika Bartoš, Martin; Brzák, Přemysl; Ševců, Jaromír | pdficon
55-66 Archeologické doklady zpracování kovů v Čáslavi 13. a 1. poloviny 14. století Frolík, Jan; Šrein, Vladimír; Tomášek, Martin | pdficon
67-87 Ověření výpovědních možností strusek z Jihlavska a Havlíčkobrodska Malý, Karel; Rous, Pavel | pdficon
89-94 Nálezy středověkých barviv v Brně Votinský, Jiří; Kováčik, Peter | pdficon
95-107 Ťažba a spracovanie nerastných surovín na Slovensku v období stredoveku Labuda, Jozef | pdficon
109-117 Metalografický rozbor mechanických hodin z 15. storočia z Banskej Bystrice Mácelová, Marta; Mihok, Ľubomír | pdficon
B. Výzkum opevněných sídel – Erforschung der befestigten Siedlungen
Page Title
121-135 Počátky slovanského hradiště v Chrudimi Frolík, Jan; Sigl, Jiří | pdficon
137-146 Budování severního předpolí Pražského hradu v době rudolfínské Kašička, František | pdficon
147-153 Hrádek u Podmok (Kozohlod) Durdík, Tomáš | pdficon
155-170 Problematika lokalizace královského hradu a vývoje středověkého města v Přerově Kohoutek, Jiří | pdficon
171-184 Výzkum hradu Nového Světlova Kohoutek, Jiří; Vrla, Radim | pdficon
185-191 Materiálne doklady remeselníckych dielní na Pustom hrade Hanuliak, Václav | pdficon
C. Výzkum měst – Erforschung der Städte
Page Title
195-206 K získávání kamene na stavbu středověkých městských hradeb : příspěvek k diskusi o vztahu hradiště a města Čáslavi Razím, Vladislav | pdficon
207-219 Chlebové pece předlokačního a lokačního Brna Procházka, Rudolf | pdficon
221-226 Středověká cihelna v Brně "Na leči" Merta, David; Merta, Jiří | pdficon
227-240 K ikonografickej problematike nástěnných malieb v tzv. Thurzovom dome v Banskej Bystrici Smoláková, Mária | pdficon
241-256 Archeologický výskum horizontu 12. až 13. storočia v historickom jadre Bratislavy : (príspevok k morfologickým a technologickým zmenám v keramike a k počiatkom mestotvorného procesu) Hoššo, Jozef; Lesák, Branislav | pdficon
D. Sakrální stavby – Erforschung der Sakralbauten
Page Title
259-278 Raně středověké kostely sv. Václava a sv. Klimenta ve Staré Boleslavi : příspěvek k poznání raně středověké stavební techniky Boháčová, Ivana; Špaček, Jaroslav | pdficon
279-298 Pamiatkový prieskum a zisťovací archeologický výskum kostola a zaniknutého benediktinského kláštora v Rimavských Janovciach Hrašková, Erika; Kűrthy, Luboš; Ragač, Radoslav; Šimkovic, Michal | pdficon
299-322 Interakčný charakter kláštora v hospodárskom systéme stredoveku Slivka, Michal | pdficon
E. Vývoj osídlení – Erforschung der Besiedlung
Page Title
325-342 Rekonštrukcia stredovekého osídlenia v Skalke nad Váhom Hanuliak, Milan; Nešporová, Tamara | pdficon
F. Hmotná kultura – Die Sachkultur
Page Title
345-358 Dva raně středověké sarkofágy z Vyšehradu Nechvátal, Bořivoj | pdficon
359-364 Nález olověné hřivny v Řetězové ulici na Starém Městě pražském Dragoun, Zdeněk | pdficon
365-385 Středověké kamnové kachle s náboženskými motivy : (pokus o aplikaci uměleckohistorických přístupů) Vlčková, Jitka | pdficon
387-402 Stavební rekonstrukce pozdně gotických kachlových kamen v Muzeu Mohelnice, okr. Šumperk Hazlbauer, Zdeněk; Heidenreich, Milan; Lamr, Josef | pdficon
403-409 Dřevo a hlína v procesu vzniku středověkého kachle Vitanovský, Michal | pdficon
411-428 Gotické sklo na střední a severní Moravě v archeologických nálezech Sedláčková, Hedvika | pdficon
429-439 Neskororománske kamenné krstiteľnice z oblasti Banskej Štiavnice : (k problematike činnosti banskoštiavnickej neskorománskej dielne) Oriško, Štefan | pdficon
441-445 Heraldické motivy na kovovej miniatúre z lokality Zvolen-Pustý hrad Ragač, Radoslav | pdficon
447-486 Nové poznatky o nejstarších textiliích z relikviářového hrobu sv. Ludmily Bravermanová, Milena | pdficon
Kronika – Kronik
Page Title
487-499 Bratři Karel a Hermenegild Škorpilové a bulharská středověká archeologie Skružný, Ludvík | pdficon
500-501 Za PhDr. Belom Pollom, DrSc. (12.4.1917-16.8.2000) Egyházy-Jurovská, Beata | pdficon
502 PhDr. Alojz Habovštiak, DrSc. (*9.5.1932-†11.6.2000) Slivka, Michal | pdficon
Recenze – Buchbesprechungen
Page Title
503 [Pocta Václavovi Menclovi: zborník štúdií k otázkam interpretácie stredoeurópskeho umenia] Štefanovičová, Tatiana | pdficon
503-506 [Kouřil, Pavel; Prix, Dalibor; Wihoda, Martin. Hrady českého Slezska] Nekuda, Vladimír | pdficon
506-507 [Siedlungsforschung: Archäologie, Geschichte, Geographie. Band 17, 1999] Nekuda, Vladimír | pdficon
507-508 [Šolle, Miloš. Po stopách přemyslovských Děpolticů: příspěvek ke genezi města Kouřimě] Princová-Justová, Jarmila; Nechvátal, Bořivoj | pdficon
hidden section Seznam autorů
Page Title
509 Seznam autorů | pdficon