Nové poznatky k vývoji opevnění olomouckého hradu v raném a vrcholném středověku

Název: Nové poznatky k vývoji opevnění olomouckého hradu v raném a vrcholném středověku
Variantní název:
  • Neue Erkenntnisse zur Entwicklung der Befestigung der Olmützer Burg im Früh- und Hochmittelalter
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2002, roč. 27, č. [1], s. 197-213
Rozsah
197-213
  • ISSN
    0231-5823
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] DOHNAL, V., 1985: Počátky hradu v Olomouci a jeho nejstarší zděná architektura, Archaeologia historica 10, 273-282.

[2] DOHNAL, V., 1987: Systematický archeologický výzkum. Zpráva o I. etapě (1972-1974). Olomouc, Dómské návrší, NZ ve Vlastivědném muzeu v Olomouci.

[3] DOHNAL, V., 1988a: Nové poznatky o předgotickém opevnění olomouckého hradu. Časopis Slezského muzea B, 37, 226-238.

[4] DOHNAL, V., 1988b: Systematický archeologický výzkum. Zpráva o II. etapě (1974-1975). Olomouc, Dómské návrší, NZ ve Vlastivědném muzeu v Olomouci.

[5] DOHNAL, V., 1991: Systematický archeologický výzkum. Zpráva o VI. etapě (1981). Olomouc, Dómské návrší, NZ ve Vlastivědném muzeu v Olomouci.

[6] DOHNAL, V., 2001: Olomoucký hrad v raném středověku. 10. až 1. polovina 13. století, Olomouc.

[7] HLOBIL, I.-MICHNA, P.-TOGNER, M., 1984: Olomouc, Praha.

[8] KOVÁČIK, P.-PROCHÁZKA-R. ZŮBEK, A., 2001: Zpráva o záchranném archeologickém výzkumu staveniště Arcidiecézního muzea Olomouc na Václavském náměstí v Olomouci č.o. 3-4 v roce 2000, úsek D2, tzv. parkán, Památkový ústav v Olomouci - výroční zpráva 2000, 93-96.

[9] KUDĚLKA, Z., 1984: Románská architektura na Moravě, in: Dějiny českého výtvarného umění I/1, Praha, 74-91.

[10] MERHAUTOVÁ, A., 1986: K olomouckému kapitulnímu domu, Archaeologia historica 11, 87-94.

[11] MICHNA, P.-POJSL, M., 1988: Románský palác na olomouckém hradě, Brno.

[12] PROCHÁZKA, R., 2001: Olomouc, Václavské náměstí č. p. 811, parkán, prohloubení sondy č. 6 pro kanalizaci, NZ č. j. 8/01 v archívu OPS Archaia Brno.

[13] ŠLÉZAR, P.-ZATLOUKAL, R., 2001: Zpráva o záchranném archeologickém výzkumu staveniště Arcidiecézního muzea Olomouc na Václavském náměstí v Olomouci č. o. 3-4 v roce 2000, úseky D1, D3 až D6, D8, Památkový ústav v Olomouci - výroční zpráva 2000, 87-92.

[14] ZAPLETAL, J., 1985: Příspěvek ke geologii drobných výskytů kulmu v okolí Olomouce, Sborník prací přírodovědné fakulty Palackého university v Olomouci, vol. 83, 81-100 v Olomouci.