Archeologický výzkum v čp. 81 v Hradci Králové

Variantní název
Archäologische Erforschung in Hradec Králové (Königgrätz), Haus Nr. 81
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2002, roč. 27, č. [1], s. 373-378
Rozsah
373-378
  • ISSN
    0231-5823
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document
Reference:
[1] B.S. 1923: Klášter dominikánů v Hradci Králové, Kraj královéhradecký XIV, č. 94, 2-3.

[2] DOMEČKA, L., 1898: Starožitnosti nalezené v základech nových budov v Hradci Králové r. 1897, Ratibor XV, č. 6, 72, č. 7, 84, č. 8, 96-97, č. 9, 110-111.

[3] KOŘÁN, I., 1977: Umění a umělci klasicismu a empiru v Hradci Králové, Umění XXV, 499-523.

[4] KURKA, J., 1914: Archidiakonáty kouřimský, boleslavský, hradecký a diecese litomyšlská (Místopis církevní do r. 1421). Praha.

[5] MIKULKA, J., 1996: Dějiny Hradce Králové. Hradec Králové.

[6] RICHTER, M.-VOKOLEK, V., 1995: Slovanské hradiště a počátky středověkého města. Hradec Králové-Praha.

[7] SLAVÍK, J.-SOMER, J., 2001: Nález gotických architektonických článků v Hradci Králové, Zprávy památkové péče 61, č. 7, 195-201.