Výzkum v presbytáři kostela Neposkvrněného početí Panny Marie ve Starém Městě u Bruntálu v roce 2002

Variantní název
Erforschung im Presbyterium der Kirche der Unbefleckten Empfängnis der Jungfrau Maria in Staré Město (Altstadt) bei Bruntál (Freudental) in Jahr 2002
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2004, roč. 29, č. [1], s. 493-504
Rozsah
493-504
  • ISSN
    0231-5823
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document
Reference:
[1] KOUŘIL, P.-PRIX, D.-WIHODA, M., 2000: Hrady Českého Slezska. Brno-Opava.

[2] PRIX, D., 1991: Stavební vývoj kostelů Nanebevzetí Panny Marie (dříve sv. Václava) v Bruntále a Zvěstování Panny Marie ve Starém Městě u Bruntálu ve středověku, Časopis Slezského zemského muzea 40 (série B), 111-132.

[3] PRIX, D., 1999: Gotická přestavba kostela Panny Marie ve Starém Městě u Bruntálu, Umění XLVII, 3-17.

[4] VŠETEČKOVÁ, Z., 1999: Nástěnné malby v kostele Panny Marie ve Starém Městě u Bruntálu, Umění XLVII, 18-32.

[5] WIHODA, M., 1998: Geneze městského zřízení na Moravě jako zakladatelské dílo markraběte Vladislava Jindřicha?, SPFFBU, C 45, 22-35.

[6] ZEZULA, M., 2001: Bohušov, Brantice (okr. Bruntál). Přehledy výzkumů (42) 2000, Brno, 187.