Výzkum středověké architektury na Zlínsku IV.

Název: Výzkum středověké architektury na Zlínsku IV.
Variantní název
Erforschung der mittelalterlichen Architektur in der Gegend von Zlín IV.
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2005, roč. 30, č. [1], s. 67-77
Rozsah
67-77
  • ISSN
    0231-5823
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Reference
[1] HOSÁK, L., 1938: Historický místopis země moravskoslezské. Brno.

[2] HRUBÝ, V. a kol., 1956: Přehled nejvýznamnějších lokalit Gottwaldovského kraje. Gottwaldov.

[3] JADRNÍČEK, L., 1933: Městečko Fryšták od nejstarších dob po naše časy. Brno.

[4] KOHOUTEK, J., 1997: Tečovice, kostel sv. Jakuba Většího, Přehled výzkumů 1993-1994, str. 238-240.

[5] KOHOUTEK, J.-VÁCHA, Z.-VRLA, R., 2002: Nové poznatky o gotické architektuře jihovýchodní Moravy, Archaelogia Historica 27, Brno, str. 425-444.

[6] KOHOUTEK, J.-VÁCHA, Z.-VRLA, R., 2003: Další výzkum středověké sakrální architektury na Zlínsku, Archaelogia Historica 28, Brno, str. 461-476.

[7] KROUPA, P., 1996: Farní kostel sv. Mikuláše ve Znojmě, Průzkumy památek II./1996, Praha, str. 73-100.

[8] KULÍŠEK, V., 1988: Dějiny Vlachovic. Vlachovice.

[9] LUKÁŠ, L., 1932: Spytihněv, monografie nejstarší vesnice slovácké. Uherské Hradiště.

[10] MENCL, V., 1948: Česká architektura doby lucemburské, Praha.

[11] NOVOTNÝ, B., 1978: Výzkum přemyslovského ústředí "castrum Zpitignew" z 11.-12. století a rekonstrukce jeho údělu v archeologických a písemných pramenech, Archaelogia Historica 3, Brno, str. 183-215.

[12] POKLUDA, Z., 1995: Historický vývoj. In: Vlastivěda moravská (Red. Nekuda, V.), Zlínsko, Brno, str. 157-197.

[13] POKLUDA, Z., 1997: Změny osídlení na napajedelském panství v 17. století. In: Zlínsko od minulosti k současnosti 1995-1997, 1997, str. 5-34.

[14] SAMEK, B., 1994: Umělecké památky Moravy a Slezska I., Praha.

[15] ZELNITIUS, A.-HRUBÝ, V., 1940: Zbytky starého kostela ve Spytihněvi. Sborník velehradský, NŘ č. 11, str. 95-100.