Starý zamok v Banskej Stiavnici - najnovšie výsledky archeologického výskumu

Variantní název
Das alte Schloß in Banská Štiavnica : die neusten Ergebnisse der archäologischen Grabung
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2005, roč. 30, č. [1], s. 255-260
Rozsah
255-260
  • ISSN
    0231-5823
Type: Článek
Jazyk
slovensky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document
Reference:
[1] KODOŇOVÁ, M., 1981: Banská Štiavnica, Starý zámok - výsledky doplňujúcich výskumov. In: Pamiatky a príroda 1, 1981, 13-17.

[2] LABUDA, J., 1996: Starý zámok v Banskej Štiavnici - výsledky archeologických výskumov. In: AH 21, Brno, 361-369.

[3] LABUDA, J.-THURZO, M., 1996: Nálezové okolnosti a antropologická analýza stredovekých lebiek z karnera Starého zámku v Banskej Štiavnici. In: Zborník SNM, Prír. vedy č. 42, Bratislava, 35-54.