Kostel Sv. Mikuláše v Drchlavě

Název: Kostel Sv. Mikuláše v Drchlavě
Variantní název
St. Nikolaus-Kirche in Drchlava
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2005, roč. 30, č. [1], s. 397-401
Rozsah
397-401
  • ISSN
    0231-5823
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Reference
[1] CDB: Codex diplomaticuset epistolaris regni Bohemiae IV-1 (ed. J. Šebánek-S. Dušková). Praha 1962.

[2] GABRIEL, F.-PANÁČEK, J., 2000: Pustý zámek u Zakšína. Castellologica bohemica 7, 111-125.

[3] GABRIEL, F.-SMETANA, J.-KRACÍKOVÁ, J., 2001: Deštná - kostel Sv. Václava. Strojopis v Státním ústředním archivu v Praze č. 630.

[4] KRACÍKOVÁ, L.-SMETANA, J., 2000: Románská a gotická sakrální architektura v okrese Česká Lípa, Praha.

[5] KYNCL, J., 2001: Znalecký posudek č. 216-03/02.

[6] MENCL, V., 1960: Vývoj středověkého portálu v českých zemích. Zprávy památkové péče XX, 8-153).

[7] RADOMĚRSKÝ, P., 1955: Obol mrtvých u Slovanů v Čechách a na Moravě. Sborník Národního muzea v Praze A, Historie IX, 3-18.

[8] RBM: Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae II (ed. J. Emler). Praha 1882.

[9] RDP: Registra decimarum papalium čili Registra desátků papežských z diecéze pražské. Ed. W. W. Tomek, Praha 1873.

[10] SOMMER, J., 1995: Kostel sv. Mikuláše v Drchlavé (okr. Česká Lípa. Průzkumy památek 2/1, 85-86.

[11] ZÁPOTOCKÝ, M., 1965: Slovanské osídlená na Litoměřicku. PA LVI, 205-385.