Pohřební roucho Karla IV. z královské krypty v katedrále sv. Víta

Variantní název
Das Beerdigungsgewand des Karl IV. aus der königlichen Krypta in der Kathedrale des Hl. Veit
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2005, roč. 30, č. [1], s. 471-496
Rozsah
471-496
  • ISSN
    0231-5823
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document
Reference:
[1] Augsburger Chronik von 1368-1406. Die Chroniken der deutschen Städte vom 14. bis in 16. Jahrhundert, 4 IV. Die Chroniken der schwäbischen Städte, ed. F. Frensdorf. Leipzig 1865.

[2] Libri erectionum archidioecesis Pragensis, ed. A. Podlaha, VI. Pragae 1927.

[3] FRB: Fontes rerum bohemicarum, ed. J. Emier, III. Praha 1882.

[4] FRB: Fontes rerum bohemicarum, ed. J. Emier, IV. Praha 1884.

[5] MGH, SrG, Nova series: Thomas Ebendorfer. Chronica regum Romanorum. Monumenta Germaniae historica, Scriptores rerum Germanicarum, Nova series, XVIII. ed. H. Zimmermann. Hannover 2003.

[6] Staré letopisy české z Vratislavského rukopisu, ed. F. Šimek. Praha 1937.

[7] BANSA, H., 1868: Heinrich von Wildenstein und seine Leichenpredigten auf Kaiser IV. In: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters. 187-223.

[8] BLÁHOVÁ, M., 1997: Die königlichen Begräbniszeremonien im spätmittelalterlichen Böhmen. In: Der Tod des Mächtigen. Paderborn, München, Wien, Zürich. 89-113.

[9] BOCK, F., 1856: Geschichte der Liturgische Gewänder im Mittelalter. Bonn.

[10] BRAUN, J., 1964: Die liturgische Gewandung im Occident und Orient nach Ursprung und Entwicklung, Verwendung und Symbolik. Reprint Darmstadt. Podle Feiburg i. Br. 1907.

[11] BAŽANTOVÁ, N.-BRAVERMANOVÁ, M.-SAMOHÝLOVÁ, A., 1994: Korunovační roucha českých panovníků. In: Umění XLII. 288-307.

[12] BRAVERMANOVÁ, M., 1995: Textilie z hrobu Maxmiliána II. z Colinova mauzolea v katedrále sv. Víta na Pražském hradě. Textilně technologický průzkum provedla A. Samohýlová. In: Archaeologia historica 20. 497-511.

[13] BRAVERMANOVÁ, M., 1997: Pohřební textilie z hrobu Rudolfa II. v královské hrobce v katedrále sv. Víta na Pražském hradě. Textilně technologický průzkum provedla A. Čierna. In: Archaelogia historica 22, Brno. 363-384.

[14] BRAVERMANOVÁ, M., 1997: Kopie středověké tkaniny do původní ložnice Karla IV. na Karlštejně. In: Starožitnosti a užité umění 2. 18-19.

[15] BRAVERMANOVÁ, M., 1999: Textilie z hrobu Matyáše z Arrasu a Petra Parléře. Textilně technologický průzkum provedla V. Otavská. In: Archaeologia historica 24. 421-438.

[16] BRAVERMANOVÁ, M., 2000: Románská tkanina z královské hrobky na Pražském hradě. Textilně technologický průzkum provedla V. Otavská. In: Archaelogia historica 25. 405-428.

[17] BRAVERMANOVÁ, M.-LUTOVSKÝ, M., 2001: Hroby, hrobky a pohřebiště českých knížat a králů. Praha.

[18] BRAVERMANOVÁ, M., 2002: Tkaniny z tumby Přemysla Otakara II. Textilně technologický průzkum provedla R. Kloudová a A. Vrabcova. In: Archaeologia historica 27. 649-668.

[19] BRAVERMANOVÁ, M.-MAŘÍKOVÁ-KUBKOVÁ, J.: Nový průzkum polohy staré královské krypty v katedrále sv. Víta. V tisku.

[20] BRAVERMANOVÁ, M.: Hroby abatyší svatojiřského kláštera. In: Pražský hrad ve světle pohřbívání v době přemyslovské a lucemburské. Grantový projekt 2001-2003. Společně s J. Frolíkem a K. Tomkovou. V tisku.

[21] Cangrande della Scala. La mort e il corredo di un principe nel medioevo europeo. Verona 2004.

[22] CIBULKA, J., 1928: Královská hrobka v Chrámě sv. Víta na Hradě Pražském. In: Umění II. 41-44.

[23] DOBNER, G., 1784-1785: Monumenta historica Bohemiae. Pragae.

[24] DROBNÁ, Z., 1949: Lariqueza del Bordado Eclesiastico en Checoslovaquia. Praga.

[25] DURIAN-RESS, S., 1986: Meisterwerke mittelalterlicher Textilkunst aus dem Bayerischen Nationalmuseum. München, Zürich.

[26] EMLER, J., 1878: Řád korunování krále českého a královny. Spisové císaře Karla IV. Památky staré literatury české. Praha.

[27] FALKE, O. von, 1913: Kunstgeschichte der Seidengewebes. Berlin.

[28] FILLITZ, H., 1986: Die Schatzkammer in Wien. Salzburg, Wien.

[29] FLURY-LEMBERG, M.-SCHMEDDING, B., 1973: Abegg-Stiftung, Textilien. Abegg-Stiftung, Bern.

[30] FLURY-LEMBERG, M.-OTAVSKÝ, K., 1994: Die Grabgewand König Wenzels IV. In: Festschrift für Hermann Fillitz zum 70. Geburtstag. Aachener Kunstblätter des Museumsvereins. 293-304.

[31] FRANK, D., 2003: Zpráva o konzervování pohřební koruny Karla IV. z královské krypty v katedrále sv. Víta. Nevytištěno. Uloženo v dokumentaci oddělení uměleckých sbírek Správy Pražského hradu pod inv. č. PHA 41.Nestr.

[32] FROLÍK, J., 1992: Insignes funebres des sépultures des Rois de Boheme dans cathédrale Saint-Guy du Chateau de Prague. In: Památky archeologické LXXXIII. 159-164.

[33] GIESEY, R. E., 1987: Le roi ne meurt jamais. Les obséques royales dans la France de la Renaissance. Paris.

[34] GLÜCKSELIG, L., 1855: Der Prager Dom zu St. Veit. Praha, Litoměřice.

[35] GOLLEROVÁ-PLACHÁ, J., 1937: Látky z pražské královské hrobky. Praha.

[36] GREIDERER, P., V., 1777: Germania Franciscana I, Oeniponte, fol. 716.

[37] HAMPE, T., 1896: Katalog der Gewebesammlung des Germanischen Nationalmuseums I. T. Nürnberg.

[38] HAVLÍNOVÁ, A., 2002: Zpráva o konzervování pohřebního meče Karla IV. z královské krypty v katedrále sv. Víta. Nevytištěno. Uloženo v dokumentaci oddělení uměleckých sbírek Správy Pražského hradu pod inv. č. PHA 41.Nestr.

[39] HEŘMANSKÝ, F., 1958: Čtení o Karlu IV. a jeho době. Praha.

[40] HILBERT, K.-MATIEGKA, J.-PODLAHA, J., 1930: Královská hrobka v chrámě sv. Víta na Hradě pražském. In: Památky archeologické XXXVI (1928-1930). 241-257.

[41] JENÍK Z BRATŘÍC, J.: Bohemika. Sv. I, 3. Verze Čenského. Rukopis. Uloženo v Knihovně Národního muzea v Praze pod sign. IV. G 13.

[42] KLESSE, B., 1967: Seidenstoffe in der Italienisches Malerei. Abegg-Stiftung, Bern.

[43] KLOUDOVÁ, R., 2002: Zpráva o konzervování sametu z pohřebního roucha Karla IV. z královské krypty v katedrále sv. Víta. Nevytištěno. Uloženo v dokumentaci oddělení uměleckých sbírek Správy Pražského hradu pod inv. č. PHA 41. Nestr.

[44] Krönungen. Könige in Aachen-Geschichte und Mythos. Katalog der Ausstellung. Herausgegeben von Mario Kramp, I., II. Mainz 2000. Text od G. Minkenberg.

[45] KROLMUS, V.: Sbírka rozličných zákonů církevních a světských i pověstí národních. Rukopis. Uloženo v Knihovně Národního muzea v Praze pod sign. IV. A 18.

[46] KUTHAN, J., 2004: K vizi posvátné Prahy císaře Karla IV. In: Časopis Národního muzea - řada historická 173, 1-2, 21n.

[47] MATIEGKA, J., 1932: Tělesné pozůstatky českých králů a jejich rodin v hrobce svatovítského chrámu v Praze. Praha.

[48] MERHOUT, C., 1927: Hrob českých králů otevřen. In: Nedělní list. 12.

[49] MERHOUT, C., 1928: U rakví českých králů. In: Příloha "Národní politiky" k číslu 133 ze dne 13. května 1928. 1-2.

[50] MEYER, R., 2000: Königs und Kaiserbegräbnisse im Spätmittelalter. Von Rudolf von Habsburg bis zu Friedrich III. Köln-Weimar-Wien.

[51] MONNAS, L., 1986: Developments in figured velvet weaving in Italy during the 14th Century. In: Bulletin de Liaison du Centre International d'etude des Textiles Anciens, I., II. 63-100.

[52] MORAVCOVÁ, M., 1972: Hedvábné látky v českých pramenech. In: Národopisný věstník československý VII. č. 1-2. 131-161.

[53] NOVÁKOVÁ, H., 2004: Zpráva o zhotovení kopie původního tvaru pohřební dalmatiky Karla IV. Nevytištěno. Uloženo v dokumentaci oddělení uměleckých sbírek Správy Pražského hradu pod inv. č. PHA 41. Nestr.

[54] OTAVSKÁ, V., 2002: Zpráva o konzervování podšívky pohřební dalmatiky Karla IV. z královské krypty v katedrále sv. Víta. Nevytištěno. Uloženo v dokumentaci oddělení uměleckých sbírek Správy Pražského hradu pod inv. č. PHA 41. Nestr.

[55] PESSINA A CZECHOROD, T., 1677: Mars Moravicus. Pars I. Pragae.

[56] PODLAHA, A.-ŠITTLER, E., 1903: Chrámový Poklad u Sv. Víta v Praze. Praha.

[57] PODLAHA, A.-ŠITTLER, E., 1906: Vzorkování tkaných látek v Čechách chovaných. In: Památky archeologické a místopisné XXI. 190-202.

[58] PONTANUS A BRAITENBERG, G. B., 1608: Bohemia pia. Francophurti. Lib. 2, pag. 26.

[59] Protokol z 11.10.1979. Nepublikováno. Uloženo v dokumentaci oddělení uměleckých sbírek Správy Pražského hradu pod inv. č. PHA 4.

[60] Restaurátorská zpráva z 30.11.1980. Nepublikováno. Uloženo v dokumentaci oddělení uměleckých sbírek Správy Pražského hradu pod inv. č. PHA 4.

[61] RULÍK, J., 1804: Náležité vypsání hrobů královských a knížecích v hlavním kostele na hradě Pražském. Praha.

[62] SPĚVÁČEK, J., 1979: Karel IV. Život a dílo (1316-1378). Praha.

[63] SCHWARZ, M. V., 1997: Felix Bohemia Sedes Imperii. Der Prager Veitsdom als Grabkirche Kaiser Karls IV. In: Grabmäler der Luxemburger. Image und Memoria eines Kaiserhauses. Herausgegeben von M. V. Schwarz. Luxemburg.

[64] ŠMAHEL, F., 2002: Mezi středověkem a renesancí. Praha.

[65] Taphographia Principum Austriae seu Monumentorum Aug. Domus Austriaecae Tom. IV. et ultimus, post mortem Marquardi Hergott et Rusteni Heer edidit Martinus Gerbertus typis San-Blasianis MDCCLXX. Pars I, Lib. VI., cap. II. Mausoleum cum crypta Pragae in Bohemia ad divi Viti Martyris.

[66] TIETZEL, B., 1984: Italienische Seidengewebe des 13., 14. und 15. Jahrhunderts. Deutsches Textilmuseum Krefeld. Köln.

[67] TOMEK, V. V., 1893: Dějepis města Prahy, III. Praha.

[68] VLČEK, E., 1999: Čeští králové I. Atlas kosterních pozůstatků českých králů a přemyslovské a lucemburské dynastie s podrobným komentářem a historickými poznámkami. Praha.

[69] VRABCOVÁ, A., 2002: Zpráva o konzervování lampasu z pohřebního roucha Karla IV. z královské krypty v katedrále sv. Víta. Nevytištěno. Uloženo v dokumentaci oddělení uměleckých sbírek Správy Pražského hradu pod inv. č. PHA 41. Nestr.

[70] WILCKENS, L. von, 1991: Die textilen Künste. Von der Spätantike bis um 1500. München.

[71] WOUTERS, J., 2003: Zpráva o analýze vzorků barviva ze sametu Karla IV. Nevytištěno. Uloženo v dokumentaci oddělení uměleckých sbírek Správy Pražského hradu pod inv. č. PHA 41. Nestr.

[72] ZAP, K. V., 1855: Císařská hrobka u sv. Víta v Praze. In: Památky archeologické I. 95.

[73] ZEMINOVÁ, M., 1980: Středověká tkanina královského původu. In: Acta UPM XV. 30-51.

[74] ZÍBRT, Č., 1892: Dějiny kroje v zemích českých. Praha.