Narativní časoprostor v rodových kronikách o Štilfridovi a Bruncvíkovi a o Meluzíně

Název: Narativní časoprostor v rodových kronikách o Štilfridovi a Bruncvíkovi a o Meluzíně
Variantní název:
  • The narrative space-time in the dynastic chronicles of Stilfrid, Bruncvik and Melusine
Autor: Koten, Jiří
Zdrojový dokument: Bohemica litteraria. 2019, roč. 22, č. 1, s. 7-16
Rozsah
7-16
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Článek
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The paper focuses on the way in which time and space are constructed in Czech late-medieval dynastic chronicles (Chronicle of Stilfrid and Chronicle of Bruncvik and the Chronicle of Melusine). The interpretation is based on Bakhtin's chronotope theory, as well as on narratology, which has in recent years increasingly reflected upon the development of functions and forms in narratives from different historical periods. In the time of their appearance the analyzed texts introduced innovations in the concept on narrative time and space. They can be clearly observed in the represented perception of time, which began to demonstrate a higher level of mimesis. Narrators incorporated the chronicler's perception of time and provided thorough information about the exact timing of events. Space mimetism (forming of topography) is mainly achieved through personification (getting to know the foreign world, for example, is represented as a sexual relationship of knight Bruncvík with the virgins of Europe and Africa; one of the sisters of the maiden Melusine bears the name of Palestine etc.).
Note
Příspěvek vznikl v rámci grantového projektu GA ČR 18-04420S Proměny narativních způsobů v české próze I.
Reference
[1] 1983. "Kronika o Štilfridovi", in Jaroslav KOLÁR (ed.): Próza českého středověku (Praha: Odeon), s. 149–162

[2] 1983. "Kronika o Bruncvíkovi", in Jaroslav KOLÁR (ed.). Próza českého středověku (Praha: Odeon), s. 163–178

[3] 2000. "Kronika kratochvilná o ctné a šlechetné panně Meluzíně. Kterážto opět znovu jest v jazyku českém vytištěná", in Jaroslav KOLÁR (ed.): Tři knížky lidového čtení. Meluzína. Magelona. Jenovefa (Praha: Nakladatelství Lidové noviny), s. 7–110

[4] 1984. "Tandariáš a Floribella", in Eduard PETRŮ – Dagmar MAREČKOVÁ (eds.); Rytířské srdce majíce (Praha: Odeon), s. 257–310

[5] BACHTIN, Michail Michailovič, 1980. "Čas a chronotop v románu", přel. Daniela Hodrová, in týž Román jako dialog (Praha: Odeon), s. 222–377

[6] CLASSEN, Albrecht, 2009. "Objects of Memory as Hermeneutic Media in Medieval German Literature: Hartmann von Aue's Gregorius, Wolfram von Eschenbach's Parzival, Thüring von Ringoltingen's Melusine, and Fortunatus," Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik 65 (2009), s. 159–182 | DOI 10.1163/9789042032118_012

[7] CONTZEN, Eva von, 2014. "Why We Need a Medieval Narratology: A Manifesto", Diegesis: Interdisciplinary E-Journal for Narrative Research 3.2, s. 1–21

[8] DOLEŽEL, Lubomír, 2014. Heterocosmica II. Fikční světy soudobé české prózy (Praha: Karolinum)

[9] GUREVIČ, Aron, 1978. Kategorie středověké kultury, přel. Jaroslav Kolár (Praha: Mladá fronta)

[10] KOLÁR, Jaroslav, 1960. Česká zábavná próza 16. století a tzv. knížky lidového čtení (Praha: Nakladatelství ČSAV)

[11] KOLÁR, Jaroslav, 1999. "K otázce alegorických plánů v staročeských povídkách o Štilfridovi a Bruncvíkovi", in týž: Návraty bez konce (Brno: Atlantis), s. 67–87

[12] KOTEN, Jiří, 2017. "Heterochronic Representation of Magic in Czech Chapbooks", in Albrecht Classen (ed.): Magic and Magicans in the Middle Ages and the Early Modern Time (Berlin and New York: Walter de Gruyter), s. 685–704

[13] Le GOFF, Jacques, 2002 [1999]. "Čas", in týž – Jean-Claude Schmitt (ed.): Encyklopedie středověku (Praha: Vyšehrad), s. 91–98

[14] Le GOFF, Jacques, 1980. "Melusine: Mother and Pioneer", in týž: Time, Work & Culture in the Middle Ages, trans. by Arthur Goldhammer (Chicago: The University of Chicago Press), s. 205–207

[15] NEJEDLÝ, Martin, 2003. Fortuny kolo vrtkavé. Láska, moc a společnost ve středověku (Praha: Nakladatelství Aleš Skřivan ml.)

[16] SHAW, Jan, 2016. Space, Gender, and Memory in the Middle English Romance. Architectures of Wonder in Melusine (New York: Palgrave Macmillan)

[17] STÖRMER-CAYSA, Uta, 2007. Grundstukturen mittelaltericher Erzählungen. Raum und Zeit in höflischen Roman (Berlin and New York: Walter de Gruyter)