Новая русистика 2019, roč. 12, č. 1

Obrázek
Rok
2019
Rok vydání
2019
ISSN
1803-4950 (print)
2336-4564 (online)
Ústav FF MU
Obor
Статьи
Page Title
5-17 Introducing componential analysis into a Russian language course Vazanova, Marina | pdficon
19-29 Специфика кодирования представлений о человеке в русских говорах Среднего Поволжья Баженова, Татьяна Евгеньевна | pdficon
31-45 Hodnota v stratégii autora a interpretácie umeleckého textu Žemberová, Viera | pdficon
Маргиналии
Page Title
47-65 Malá reflexe k vývoji české literárněvědné rusistiky : (u příležitosti výboru z textů Jiřího Honzíka) Pospíšil, Ivo | pdficon
Рецензии
Page Title
67-70 К истории форм перфекта в русском языке Brandner, Aleš | pdficon
70-73 Našli nový domov a zanechali stopu : (k nové knize o ruské meziválečné emigraci) Odarčenko, Michail | pdficon
74-77 Категория состояния в древнерусских памятниках Brandner, Aleš | pdficon
78-84 Staronové pohledy : Lev Tolstoj dnešníma očima Pospíšil, Ivo | pdficon
84-86 Analýza Petra Bicilliho a jeho bulharského působení Pospíšil, Ivo | pdficon
87-88 Ruská a mezinárodní pocta prof. Danuši Kšicové Pospíšil, Ivo | pdficon
89-91 Písně – diplomaté bez pasu Odarčenko, Michail | pdficon
Информаторий
Page Title
93-94 II. brněnské literárněvědné kolokvium Paučová, Lenka | pdficon
94-96 Dialog kultur oslavil jubileum Sommer, Jaroslav; Zolina, Polina | pdficon
96-97 Konference Hodnoty v literatuře a v umění počtvrté Dohnal, Josef | pdficon
98-99 Nový transliterační nástroj Ústavu slavistiky FF MU Michálek, Zbyněk | pdficon
99-101 Aktuální otázky současné jazykovědné rusistiky VI – zpráva z kolokvia Michálek, Zbyněk | pdficon