Nový transliterační nástroj Ústavu slavistiky FF MU

Zdrojový dokument: Новая русистика. 2019, roč. 12, č. 1, s. 98-99
Rozsah
98-99
  • ISSN
    1803-4950 (print)
    2336-4564 (online)
Type: Zpráva
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Document
Reference:
[1] Doporučení pro přepis nelatinkových písem do latinky (2006). Praha.

[2] FileFormat.Info. The Digital Rosetta Stone (2019). http://www.fileformat.info/index.htm. [online]. [cit. 8. 5. 2019].

[3] Transliterace nelatinkových písem (2019). https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/transliterace-nelatinkovych-pisem/transliterace-nelatinkovych-pisem. [online]. [cit. 8. 5. 2019].