Nový transliterační nástroj Ústavu slavistiky FF MU

Title: Nový transliterační nástroj Ústavu slavistiky FF MU
Source document: Новая русистика. 2019, vol. 12, iss. 1, pp. 98-99
Extent
98-99
  • ISSN
    1803-4950 (print)
    2336-4564 (online)
Type: News
Language
Czech
License: Not specified license
References
[1] Doporučení pro přepis nelatinkových písem do latinky (2006). Praha.

[2] FileFormat.Info. The Digital Rosetta Stone (2019). http://www.fileformat.info/index.htm. [online]. [cit. 8. 5. 2019].

[3] Transliterace nelatinkových písem (2019). https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/transliterace-nelatinkovych-pisem/transliterace-nelatinkovych-pisem. [online]. [cit. 8. 5. 2019].