Michálek, Zbyněk

Name variants:

Michálek, Zbyněk (preferred)
Content type
Displaying 1 - 12 of 12.

Article
Michálek, Zbyněk. Aktuální otázky současné jazykovědné rusistiky VI – zpráva z kolokvia. Новая русистика. 2019, vol. 12, iss. 1, pp. 99–101.

Article
Michálek, Zbyněk. Brněnské rusistické kolokvium I. Новая русистика. 2016, vol. 9, iss. 1, pp. 85–88.

Article
Michálek, Zbyněk. Dvacet pět ročníků Opera Slavica, aneb, Stručně v číslech. Opera Slavica. 2015, vol. 25, iss. 1, pp. 5–6.

Article
Michálek, Zbyněk. Errata [2]. Opera Slavica. 2015, vol. 25, iss. 4, pp. .

Article
Michálek, Zbyněk. Errata. Opera Slavica. 2016, vol. 26, iss. 2, pp. 81.

Article
Michálek, Zbyněk. Errata. Opera Slavica. 2015, vol. 25, iss. 4, pp. 60.

Article
Michálek, Zbyněk. I mistr tesař se někdy utne aneb O jedné nepříliš vydařené učebnici typografie. Opera Slavica. 2021, vol. 31, iss. 4, pp. 63–72.

Article
Michálek, Zbyněk. Nový transliterační nástroj Ústavu slavistiky FF MU. Новая русистика. 2019, vol. 12, iss. 1, pp. 98–99.

Article
Michálek, Zbyněk. Přehled publikační činnosti prof. Romana Mrázka od r. 1980. Opera Slavica. 2019, vol. 29, iss. 4, pp. 41–44.

Article
Michálek, Zbyněk. Proběhla konference Studentské dialogy o východní Evropě II (Brno–Olomouc–Praha). Opera Slavica. 2020, vol. 30, iss. 4, pp. 67–69.

Article
Výběrová bibliografie doc. PhDr. Jiřího Gazdy, CSc.. Новая русистика. 2018, vol. 11, iss. 2, pp. 100–102.

Article
Michálek, Zbyněk. Zpráva z konference Aktuální otázky současné jazykovědné rusistiky V. Новая русистика. 2015, vol. 8, iss. 1, pp. 87–89.