Sborník k nedožitým devadesátinám profesora Radoslava Večerky

Název: Sborník k nedožitým devadesátinám profesora Radoslava Večerky
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2019, roč. 29, č. 2, s. 93-97
Rozsah
93-97
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Recenze
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Malčík, Petr, ed. Vesper Slavicus. Sborník k nedožitým devadesátinám prof. Radoslava Večerky. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2018. 251 s. ISBN 978-80-7422-620–5.
Reference
[1] BOČEK, V., ZEMANOVÁ, J.: Soupis prací Radoslava Večerky. JANYŠKOVÁ, I., KARLÍKOVÁ, H. (eds.): Varia Slavica. Sborník příspěvků k 80. narozeninám Radoslava Večerky. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008, s. 241–271.

[2] MALČÍK, P.: Dodatek k bibliografii Radoslava Večerky. Linguistica Brunensia 61, 2013, č. 1–2, s. 201–204.

[3] MALČÍK, P. (ed.): Vesper Slavicus. Sborník k nedožitým devadesátinám prof. Radoslava Večerky. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2018.