Jubileum významného českého historika, slavisty a balkanisty