Interkulturní obraz Indie v slovenské literatuře

Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2019, roč. 22, č. 1, s. 120-122
Rozsah
120-122
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Recenze
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Gáfrik, Róbert. Zobrazovanie Indie v slovenskej literatúre. Vydanie prvé. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2018. 138 s. ISBN 978-80-224-1635-1.
Document