Texty a interpretácie poézie "červeného obdobia"

Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2019, roč. 22, č. 1, s. 123-125
Rozsah
123-125
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Recenze
Jazyk
slovensky
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Mikula, Valér. Socialistický realizmus v slovenskej poézii: texty a interpretácie. V Bratislave: Univerzita Komenského, 2017. 226 s. ISBN 978-80-223-4322-0.
Document