Konvice s třmenovým uchem a zoomorfními výlevkami v brněnském prostředí

Název: Konvice s třmenovým uchem a zoomorfními výlevkami v brněnském prostředí
Variantní název:
  • Ewers with stirrup handles and zoomorphic spouts in the Brno milieu
  • Bügelkannen mit zoomorphen Ausgüssen in der Brünner Umgebung
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2019, roč. 44, č. 2, s. 1069-1097
Rozsah
1069-1097
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Konvice s třmenovým uchem obecně patří na jižní Moravě k raným projevům kulturních vlivů z rakouského Podunají, které jsme schopni v tehdejší keramické produkci rozpoznat. V brněnských nálezech se tento specifický keramický tvar objevuje od 13. století ve třech základních formách – jako "klasické" tvary třmenových konvic, miniaturní nádobky a konečně jako stolní konvice se dvěma zoomorfně ztvárněnými výlevkami. Zvláště nálezům posledně zmíněného typu bude věnována pozornost, včetně mikropetrografických rozborů vybraných exemplářů.
Ewers with stirrup handles in South Moravia count among the early manifestations of cultural influences from the Austrian Danubian Basin that can be identified in the pottery production of the period. In Brno, this specific shape first appeared in the 13th century, in three basic forms: "classic" stirrup ewers, miniature vessels and table ewers with two zoomorphically shaped spouts. This study focuses, in particular, on the finds of the last mentioned type, including micropetrographic analyses of selected specimens.