Archaeologia historica 2019, roč. 44, č. 2

Obrázek
Rok
2019
Rok vydání
2019
ISSN
0231-5823 (print)
2336-4386 (online)
Page Title
511-527 K obléhání hradu Zvíkova Varhaník, Jiří | pdficon
Page Title
529-545 Archeologické výzkumy Ing. B. Coufala v areálu hradu Rokštejn Mazáčková, Jana; Vaněčková, Daniela | pdficon
Page Title
547-557 Typové zařazení hradu Skála u Přeštic Gabriel, František; Kursová, Lucie | pdficon
Page Title
559-605 Hrad u Božanova na Broumovsku a jeho možná úloha při stabilizaci broumovského klášterního dominia Drnovský, Pavel; Mazáčková, Jana; Šrámek, Josef | pdficon
Page Title
607-625 K počátkům hradu ve Strakonicích : památce Václava Mencla (1905–1978) Nechvátal, Bořivoj | pdficon
Page Title
627-663 Opevnění Nový hrad (zámeček) u Stráže (okres Tachov) : zeměpanská strážnice a celnice z přelomu 12. a 13. století Sokol, Petr; Kasl, Filip | pdficon
Page Title
665-675 Výsledky dendrochronologického výskumu obytnej veže Trenčianskeho hradu Barta, Peter; Bóna, Martin | pdficon
Page Title
677-697 Bojisko pri Veľkých Vozokanoch – poznatky a perspektívy ďalšieho výskumu Bátora, Jozef; Drozd, Dominik | pdficon
Page Title
699-713 Archeologická prospekce vrcholně středověkého areálu bojiště u Lipan (okres Kolín) Militká, Lenka; Šámal, Zdeněk | pdficon
Page Title
715-747 Letnery v stredovekých kostoloch na Slovensku : príspevok k stavebným dejinám mendikantských kláštorov Pomfyová, Bibiana | pdficon
Page Title
749-773 Lokalizácia najstaršieho sakrálneho priestoru v kostole sv. Mikuláša v Bratislave – Podunajských Biskupiciach (výsledky archeologického výskumu) Šimončičová Koóšová, Petra; Pauliny, Pavol; Erdélyi, Róbert; Vachová, Barbora; Botek, Andrej; Pivko, Daniel; Murín, Igor | pdficon
Page Title
775-793 Současné poznatky o podobě cisterciáckého kláštera ve Vizovicích Schenk, Zdeněk; Vácha, Zdeněk; Vrla, Radim | pdficon
Page Title
795-811 Bioarcheologické průzkumy ostatků svatých z katakomb a jejich translace v období baroka do významných míst v jižních čechách Thomová, Zuzana; Šálková, Tereza; Průchová, Erika; John, Jan; Cherkinsky, Alexander | pdficon
Page Title
813-833 Archeologický výzkum hřbitova kolem farního kostela svatého Vavřince ve Vysokém Mýtě Vích, David; Šínová, Jana; Bek, Tomáš | pdficon
Page Title
835-853 Raně středověké sídliště v Žerotíně, trať Cepový rybník Hlubek, Lukáš; Moník, Martin; Kapusta, Jaroslav | pdficon
Page Title
855-885 Změny sídlištních struktur v okolí Ronova nad Doubravou Malina, Ondřej; Musil, Jan; Netolický, Petr | pdficon
Page Title
887-923 Architektura hornických sídlišť na sklonku přemyslovské doby Crkal, Jiří; Derner, Kryštof; Hrubý, Petr; Milo, Peter | pdficon
Page Title
925-947 Hornické revíry vrcholného středověku a raného novověku ve srovnávacím pohledu Derner, Kryštof; Hrubý, Petr; Malina, Ondřej; Večeřa, Josef | pdficon
Page Title
949-981 Středověká úpravna rud u Koječína na Českomoravské vrchovině : k poznání technologií produkce stříbra ve státě posledních Přemyslovců Hrubý, Petr; Košťál, Martin; Malý, Karel; Těsnohlídek, Jakub | pdficon
Page Title
983-999 Nové archeometalurgické nálezy z areálu Klementina v Praze Havrda, Jan; Zavřel, Jan | pdficon
Page Title
1001-1027 Středověké vodní dílo v Táboře : archeologický výzkum Jordánu Krajíc, Rudolf | pdficon
Page Title
1029-1055 Prechody cez dolný a stredný tok rieky Váh vo vrcholnom a neskorom stredoveku v kontexte písomných a hmotných prameňov Ivanič, Peter; Husár, Martin | pdficon
Page Title
1057-1067 Doklady hrnčířské výroby v Tylově ulici v Plané u Mariánských Lázní Orna, Jiří; Zelenka, Antonín | pdficon
Page Title
1069-1097 Konvice s třmenovým uchem a zoomorfními výlevkami v brněnském prostředí Sedláčková, Lenka; Staněk, Pavel; Hložek, Martin | pdficon
Page Title
1099-1111 Středověké kovové "polní" lahve na příkladu nálezu z hradu Ronovce Knápek, Aleš; Macků, Pavel | pdficon
Page Title
1113-1125 Železná jehlice z hradiště Kněží hora u Katovic (okres Strakonice) a obtížně datovatelné nálezy jehlic z výšinných sídlišť v širších souvislostech Hložek, Josef; Profantová, Naďa; Menšík, Petr | pdficon
hidden section Zkratky
Page Title
1126-1130 Zkratky | pdficon
Page Title
1134-1135 Dosavadní celostátní a mezinárodní konference k problematice historické archeologie a jejich publikace | pdficon