Theater in Mikulov during the era of the Dietrichstein family : (from the end of the 16th century to the Second World War) : summary

Název: Theater in Mikulov during the era of the Dietrichstein family : (from the end of the 16th century to the Second World War) : summary
Zdrojový dokument: Lukáš, Miroslav. Divadlo v Mikulově za éry rodu Dietrichsteinů : (od konce 16. století do druhé světové války). Vydání první Brno: Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2019, pp. 159-161
Rozsah
159-161
Typ
Shrnutí
Jazyk
anglicky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: N/A