Theater in Mikulov during the era of the Dietrichstein family : (from the end of the 16th century to the Second World War) : summary

Title: Theater in Mikulov during the era of the Dietrichstein family : (from the end of the 16th century to the Second World War) : summary
Source document: Lukáš, Miroslav. Divadlo v Mikulově za éry rodu Dietrichsteinů : (od konce 16. století do druhé světové války). Vydání první Brno: Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2019, pp. 159-161
Extent
159-161
Type
Summary
Language
English
Rights access
open access
License: N/A