Na literární pole s humorem! : humoristický almanach April a česká literární kritika po roce 1861

Název: Na literární pole s humorem! : humoristický almanach April a česká literární kritika po roce 1861
Variantní název:
  • To the literary field with humor! : the humoristic anthology April and Czech literary criticism since 1861
Zdrojový dokument: Bohemica litteraria. 2019, roč. 22, č. 2, s. 81-108
Rozsah
81-108
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Článek
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
In an example of literary criticism in the humoristic anthology April from 1862 and the following reflection of the anthology itself, the study aims to analyze the Czech-speaking literary field since the restoration of constitutionality, its relations to the field of politics (the axis of arts – politics) and the role of literary criticism at the time before its transformation into an independent field. The anthology, forgotten by all, is perceived as an attempt to attack positions at the literary field occupied by Jan Neruda and his Máj fellows from a peripheral position of the humoristic literature, dominated by a parody form of Neruda's literary-critical journalism. Subsequently, Neruda's reaction demonstrates the techniques and characteristic features of the contemporary literary.
Note
Studie vznikla s podporou na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné instituce 68378068. Při její přípravě byly využity zdroje výzkumné infrastruktury Česká literární bibliografie (http://clb.ucl.cas.cz).
Reference
[1] ANONYM, 1861a. "Listy z Vídně do Plešovca na Hané", Humoristické listy 3, č. 32, 11. 5., s. 267

[2] ANONYM, 1861b. "Naše básnictví", Brejle 1, č. 9, 29. 12., s. 33–34 [podepsáno šifrou J. T.]

[3] ANONYM, 1862a. "April, april, april!", Humoristické listy 4, č. 30–31, 26. 4. – 3. 5., s. 255, 264

[4] ANONYM, 1862b. "Krakonoš", Besedník 2, č. 1, s. 12

[5] ANONYM, 1862c. "Literární pahejlství", Hlas 1, č. 109, 19. 4., s. 2–3

[6] ANONYM, 1862d. "Viřtklář", Humoristické listy 4, č. 30, 26. 4., s. 256

[7] ANONYM, 1863. "Telegramy 'Humoristických listů'", Humoristické listy 5, č. 27, 4. 4., s. 220

[8] ANONYM, 1864a. "Listy z Brna do Plešovce na Hané", Blesk 1, č. 5, 12. 3., s. 35

[9] ANONYM, 1864b. "Listy z Plešovce na Hané do Vídně", Blesk 1, č. 3, 13. 2., s. 19

[10] ANONYM, 1864c. "Listy z Vídně do Plešovce na Hané", Bič 1, č. 3, 6. 2., s. 19

[11] ANONYM, 1868. "Krakonoš", Olomoucké noviny 4, č. 87, 28. 10, s. 4

[12] DRAHOŇOVSKÝ, František Karel, 1859. "Z Rokytnice", Pražské noviny 34, č. 54, 4. 3., s. 2–3 [vydáno anonymně]

[13] DRAHOŇOVSKÝ, František Karel – KOUBLE, Josef (eds.), 1859. Krakonoš. Humoristický almanah (Praha: Jos. R. Vilímek)

[14] MALÝ, Jakub, 1858–1859. "Listy z Prahy a o Praze", Poutník od Otavy 1–2, č. 17–2, 24. 10. 1858 – 9. 1. 1859, s. 185–186, 249–250, 274–275, 22–23 [podepsáno šifrou K.]

[15] MALÝ, Jakub, 1859. "Odpověď panu K. S. v 'Obrazech života' seš. 2", Poutník od Otavy 2, č. 8, 20. 2., s. 92–93

[16] MARTIN, Josef, 1863. Mladému pokolení (Praha: Jos. Novák – Jos. Vilímek) [podepsáno Jaroslav Martinec]

[17] MARTIN, Josef (ed.), 1862. April (Praha: Rohlíček a Sievers)

[18] NĚMCOVÁ, Božena, 2007. Korespondence IV. 1859–1862 (Praha: Nakladatelství Lidové noviny)

[19] NERUDA, Jan, 1858. U nás. Veršované krotké avantury ve čtyrech velmi nestejných zpěvích (Praha: H. Dominikus) [vydáno anonymně]

[20] NERUDA, Jan, 1951. "Nová hvězda [1862]", in idem, Česká společnost I (Praha: SNKLHU), s. 116–120

[21] NERUDA, Jan, 1957a. "Drobné klepy [1862]", in idem, Literatura I (Praha: SNKLHU), s. 292–294

[22] NERUDA, Jan, 1957b. "Nestoudná knížečka [1862]", in idem, Literatura I (Praha: SNKLHU), s. 295

[23] NERUDA, Jan, 1957c. "První a poslední slovo panu J. Malému [1859]", in idem, Literatura I (Praha: SNKLHU), s. 61–67

[24] NERUDA, Jan, 1957d. "Škodlivé směry [1859]", in idem, Literatura I (Praha: SNKLHU), s. 90–99

[25] STAŠEK, Antal, 1926. Vzpomínky (Praha: Fr. Borový)

[26] BOURDIEU, Pierre, 1980. Questions de sociologie (Paris: Editions de Minuit)

[27] BOURDIEU, Pierre, 2010. Pravidla umění. Vznik a struktura literárního pole, přel. Petr Kyloušek, Petr Dytrt (Brno: Host)

[28] CVEJN, Karel, 1955. J. V. Frič v dopisech a denících (Praha: Československý spisovatel)

[29] FUTTERA, Ladislav, 2019. "'Čechové budou žíti, dlouho žíti, pro spásu svou a spásu Slavie.' Proroctví v kultuře českého osvícenství a romantismu", in Eva Bendová – Martin Hrdina – Kateřina Piorecká (eds.), Pochopit vteřinu. Prožívání času v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 38. plzeňského mezioborového sympozia. Plzeň 22. 2. – 24. 2. 2018 (Praha: Academia), s. 167–180

[30] HAJNÁ, Petra, 2015. Přehodnocování biedermeierovského modelu rodiny v Nerudových Obrazech života [nevydaná bakalářská práce] (Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity)

[31] HLEDÍKOVÁ, Zdeňka – JANÁK, Jan – DOBEŠ, Jan, 2007. Dějiny správy v českých zemích od počátků státu po současnost (Praha: Nakladatelství Lidové noviny)

[32] HLAVAČKA, Milan, 2005. Zlatý věk české samosprávy. Samospráva a její vliv na hospodářský, sociální a intelektuální rozvoj Čech 1862–1913 (Praha: Libri)

[33] HLAVAČKA, MILAN et al., 2005. České země v 19. století. Proměny společnosti v moderní době II (Praha: Historický ústav AV ČR, v. v. i.)

[34] HROCH, Miroslav, 1999. V národním zájmu (Praha: Nakladatelství Lidové noviny)

[35] MACURA, Vladimír, 1995. Znamení zrodu. České národní obrození jako kulturní typ (Jinočany: H&H)

[36] NOVOTNÝ, Jiří – ŠOUŠA, Jiří, 2004. Wirtschaftsnationalismus und nationale Eliten auf dem Boden des tschechischen Bankwesens, in Eduard Kubů – Helga Schultz (eds.), Wirtschaftsnationalismus als Entwicklungsstrategie ostmitteleuropäischer Eliten. Die böhmischen Länder und die Tschechoslowakei in vergleichender Perspektive (Praha: Aleš Skřivan ml. – Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag), s. 33–48

[37] POHORSKÝ, Miloš, 1961. "Jan Neruda", in Miloš Pohorský (ed.), Dějiny české literatury 3 (Praha: ČSAV), s. 139–187

[38] STELLNER, František, 2004. "Slovanství v české a ruské společnosti v první polovině 19. století", Historický obzor 14, č. 9–10, s. 206–211

[39] THON, Jan, 1959. "Aprilové přeháňky", in Karel Krejčí (ed.), Z doby Nerudovy (Praha: ČSAV), s. 145–174

[40] URBAN, Otto, 1982. Česká společnost 1848–1918 (Praha: Svoboda)

[41] VANĚK, Václav, 2009. "Strom v Erbenově Kytici", in idem: Disharmonie (Praha: Dauphin), s. 35–78