Doc. Ing. Ivan Herčko, Csc. – jeho prínos pre muzeológiu ako vedu

Název: Doc. Ing. Ivan Herčko, Csc. – jeho prínos pre muzeológiu ako vedu
Autor: Hegyi, Elena
Zdrojový dokument: Museologica Brunensia. 2019, roč. 8, č. 2, s. 49-55
Rozsah
49-55
  • ISSN
    1805-4722 (print)
    2464-5362 (online)
Type: Jubilejní článek; Nekrolog
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Archív Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici. Dokumentačné oddelenie. Výročné správy SBM za roky 1990, 1991, 1992, 1996, 1997, 1998

[2] Archív Múzea vo Svätom Antone. Dokumentačné oddelenie. Výročné správy za roky 1995, 1996.

[3] CEJPEK, Kamil (ed.). Kto bol Otto Tomeček? Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2009. 115 s. ISBN 978-80-8083-900-0.

[4] DURBÁK, Milan. Doc. Ing. Ivan Herčko, CSc. Personálna bibliografia. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2003. 43 s.

[5] DURBÁK, Milan. Almanach Banskoštiavnicko-hodrušského baníckeho spolku. Banská Štiavnica: Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok, 2012. 125 s. ISBN 978-80-9708-511-3.

[6] HOCK, Milan. Ivan Herčko – päťdesiatročný. In Zborník slovenského banského múzea XVI. Banská Štiavnica: Slovenské banské múzeum, 1993, s. 247–249. ISBN 80-901392-3-X.

[7] HRONČEK, Peter a Karol WEIS. Významné životné jubileum vedca, univerzitného pedagóga a propagátora vedy doc. Ing. Ivana Herčka, CSc. Quaestiones rerum naturalium, 2014, roč. 1, č. 1, s. 253–266. ISSN 1339-7907.

[8] KAŇA, Richard. Už na baňu klopajú. Banská Štiavnica: Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok, 2012. 102 s. ISBN 978-80-9708-511-7.

[9] WEIS, Karol. Slávnostná prezentácia a krst novej publikácie o Baníckej akadémii v Banskej Štiavnici za účasti prezidenta SR. Quaestionesrerumnaturalium, 2014, roč. 1, č. 1, s. 270–271. ISSN 1339-7907.