Jak jsme na tom?

Název: Jak jsme na tom?
Zdrojový dokument: Theatralia. 2019, roč. 22, č. 2, s. 247-250
Rozsah
247-250
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Zpráva
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] BEDNARSKÁ, Tereza. 2017. Expresionistické drama v Deutsches Theater v Moravské Ostravě v letech 1919–1938. Magisterská diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Katedra divadelních a filmových studií, 2017.

[2] HAVLÍČKOVÁ, Margita. 2012. Berufstheater in Brünn 1668–1733. Brno: Masarykova univerzita, 2012.

[3] HAVLÍČKOVÁ, Margita a Christian NEUHUBER. 2014. Johann Georg Gettner und das barocke Theater zwischen Nikolsburg und Krumau. Brno: Masarykova univerzita, 2014.

[4] KOPECKÝ, Jiří a Lenka KŘUPKOVÁ. 2012. Německá operní scéna v Olomouci. I. 1770–1878. II. 1879–1920. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012.

[5] KOPECKÝ, Jiří a Lenka KŘUPKOVÁ. 2015. Provincial Theatre and Its Opera. German Opera Scene in Olomouc (1770–1920). Edice Konvikt. Olomouc: Vydavatelství Filozofické fakulty UP v Olomouci, 2015.

[6] KOPECKÝ. Jiří a Lenka KŘUPKOVÁ. 2017. /Das olmützer Stadttheater und seine Oper. "Wer in Olmütz gefällt, gefällt der Ganze Welt." Neue Wege. Schriftenreihe des Sudetendeutschen Musikinstitut. Regensburg: ConBrio Verlagsgesellschaft, 2017.

[7] KUČERA, Jiří. 2018. Opera v olomouckém divadle za Františka Josefa I. Praha: powerprint, 2018.

[8] LUKÁŠ, Miroslav. 2019. Divadlo v Mikulově za éry rodu Dietrichsteinů. Brno: Muni Press, 2019.

[9] SCHREIBEROVÁ, Lenka. 2016. Berlínský herec Hermann Vallentin v Moravské Ostravě. Magisterská diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Katedra divadelních a filmových studií, 2016.

[10] SCHREIBEROVÁ, Lenka, Jiří ŠTEFANIDES a kolektiv. 2018. Městské divadlo v Moravské Ostravě / Das Stadttheater in Mährisch Ostrau 1907–1919. Repertoár a členstvo / Repertoire und Mitgliederschaft. Edice Divadlo, sv. 7. Olomouc: Univerzita Palackého, 2018.

[11] ŠKROBÁNKOVÁ, Klára. 2015. Carl Joseph Schwertberger a jeho působení v českých zemích. Magisterská diplomová práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Katedra divadelních studií, 2015.

[12] TURNOVSKÝ, Evžen. 1990. Naše německé divadlo. Divadelní revue 4 (1990): 3–4.

[13] ULRICH, Paul S. [2019]. Deutschsprachiges Theater in Tschechien (1777–1918). Dokumentation zu Topographie und Repertoire anhand von universalen Theateralmanachen und lokalen Theaterjournalen. Wien: Don Juan Archiv, [2019]. (Před vydáním.)