Tracing the prodigal son's voyage

Název: Tracing the prodigal son's voyage
Autor: Sukač, Roman
Zdrojový dokument: Linguistica Brunensia. 2019, roč. 67, č. 2, s. 21-29
Rozsah
21-29
  • ISSN
    1803-7410 (print)
    2336-4440 (online)
Type: Článek
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The author completes Blažek's extensive etymological analysis of the Indo-European word for 'son'. The article focuses on the behavior of the word from the accentological and paradigmatic point of view in Balto-Slavic and separate Slavic languages.