Dodatek k vybrané bibliografii Václava Blažka

Zdrojový dokument: Linguistica Brunensia. 2019, roč. 67, č. 2, s. 59-60
Rozsah
59-60
  • ISSN
    1803-7410 (print)
    2336-4440 (online)
Type: Bibliografie
Jazyk
česky
Document
Reference:
[1] Dufková, Kristýna. In print. A Selected Bibliography of Václav Blažek. In: Bichlmeier, Harald – Šefčík, Ondřej – Sukač, Roman, eds. Etymologus. Festschrift for Václav Blažek. Hamburg: Baar, 13–40.