Hyperlexikon jako pozvání k reflexi problémů literární vědy

Název: Hyperlexikon jako pozvání k reflexi problémů literární vědy
Autor: Kučera, Petr
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2020, roč. 23, č. 1, s. 117-121
Rozsah
117-121
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Recenze
Jazyk
česky
Reviewed work
Mikuláš, Roman et al. Literaturwissenschaft in internationaler Perspektive [Literární věda v mezinárodní perspektivě]. 1. Auflage. Nümbrecht: Kirsch-Verlag, 2019. 509 s. ISBN 978-3-943906-35-6.
Mikuláš, Roman a kol. Podoby literárnej vedy: teórie – metódy – smery. Bratislava: Veda, 2016. 349 s. ISBN 978-80-224-1524-8.