Jak chápat mýtus a mýtotvorbu : starogermánské mytologické narativy, jejich ideologie a variace

Zdrojový dokument: Reichstäter, Jan. Předkřesťanská náboženství severních Indoevropanů : tradice Keltů, Germánů a Baltů v kritické perspektivě humanitních věd. Vydání první Brno: Masarykova univerzita, 2019, pp. 65-121
Rozsah
65-121
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Note
Obsahuje: 3.1 Starogermánské mytologie – geografie a chronologie pramenů (3.1.1 Severské prameny; 3.1.2 Anglosaské prameny; 3.1.3 Německé prameny) -- 3.2 Starogermánské mytologie – stručné dějiny výzkumu -- 3.3 Příběhy o bozích (3.3.1 Kategorie mytologických bytostí; 3.3.2 Kosmogonie a eschatologie) -- 3.4 Příběhy o hrdinech (3.4.1 Bojovníci a věštkyně – genderové aspekty "herojského řádu") -- 3.5 Závěry
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Document