Středověká hrnčířská pec z Uherského Brodu – Komenského ulice

Název: Středověká hrnčířská pec z Uherského Brodu – Komenského ulice
Variantní název:
  • Medieval pottery kiln from Uherský Brod – Komenského Street
Zdrojový dokument: Studia archaeologica Brunensia. 2019, roč. 24, č. 2, s. 5-28
Rozsah
5-28
  • ISSN
    1805-918X (print)
    2336-4505 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Při záchranném archeologickém výzkumu v roce 2015 bylo v Uherském Brodě objeveno torzo vrcholně středověké hrnčířské pece. Studie se zaměřuje na interpretaci nálezové situace a analýzu pozůstatků keramické vsádky. Získaná data jsou pak zasazena do kontextu dalších moravských měst a regionálního vývoje vrcholně středověké keramické produkce.
A 2015 archaeological rescue excavation in Uherský Brod revealed relics of a high medieval pottery kiln. The study is focused on interpretation of the find context and analysis of remnants of a ceramic kiln charge. The acquired data are then put into context of other Moravian towns and regional development of high medieval ceramic production.