Středověká hrnčířská pec z Uherského Brodu – Komenského ulice

Title: Středověká hrnčířská pec z Uherského Brodu – Komenského ulice
Variant title:
  • Medieval pottery kiln from Uherský Brod – Komenského Street
Source document: Studia archaeologica Brunensia. 2019, vol. 24, iss. 2, pp. 5-28
Extent
5-28
  • ISSN
    1805-918X (print)
    2336-4505 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Při záchranném archeologickém výzkumu v roce 2015 bylo v Uherském Brodě objeveno torzo vrcholně středověké hrnčířské pece. Studie se zaměřuje na interpretaci nálezové situace a analýzu pozůstatků keramické vsádky. Získaná data jsou pak zasazena do kontextu dalších moravských měst a regionálního vývoje vrcholně středověké keramické produkce.
A 2015 archaeological rescue excavation in Uherský Brod revealed relics of a high medieval pottery kiln. The study is focused on interpretation of the find context and analysis of remnants of a ceramic kiln charge. The acquired data are then put into context of other Moravian towns and regional development of high medieval ceramic production.