[Fukuyama, Francis. Identita: volání po důstojnosti a politika resentimentu]