Česká humoristická próza v období protektorátu

Název: Česká humoristická próza v období protektorátu
Variantní název:
  • The Czech humoristic fiction in the era of the Protectorate of Bohemia and Moravia
Autor: Gilk, Erik
Zdrojový dokument: Bohemica litteraria. 2020, roč. 23, č. 1, s. 35-55
Rozsah
35-55
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Článek
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The paper, having a summarizing character, deals with the rich production of Czech humoristic fiction published during the period of 1939–1945. The goal of the paper is to describe and classify all important works belonging to this literary genre and to establish their dominant types. Not considering writings by older, not significantly prolific authors (K. Poláček, J. John, K. Konrád), three such types can be determined. The largest category can be called books of folkish humor; their stories are located in specific regions or settlements, and their inhabitants speak in a dialect (F. Zýbal, J. Obrovský, O. Bělecký, A. V. Procházka, R. Kynčl; better-than-average J. Š. Kubín and F. Rachlík). The second type comprises of small-town satires, which had retained their popularity in Czech literature from the preceding period. In this case, main characters are situated in their family set in a professional or urban milieu. The story always criticizes negative attributes of the characters (J. Žák, M. Jíra, V. Kaplický, V. Neff, V. Svatá, V. Šmejc, O. Hanuš). The last distinctive group is proses which use artistic techniques, such as slapstick and crazy comedies of foreign-language literatures, especially the Anglo-American one (Z. Jirotka, F. Vavřincová, J. Gruss, M. Bílý). Moreover, there are two superior authors of this period whose works do not fit in any of these three types: J. Danda a V. Donát.
Note
Příspěvek vznikl za podpory MŠMT ČR udělené UP Olomouci (IGA_FF_2020_021) "Bohemistika: Literárně vědné přesahy a interpretace". Studie vznikla jako podkladový materiál příslušné kapitoly pro kolektivní monografii Dějiny české literatury v Protektorátu Čechy a Morava, kterou připravuje k vydání badatelský tým ÚČL AV ČR pod vedením Pavla Janouška. V knižním vydání bude ovšem radikálně zkrácena a přepracována. Při její přípravě byl využit bibliografický soupis, který pro interní potřeby projektu vytvořil Michal Jareš.
Reference
[1] BĚLECKÝ, Oldřich, 1944. Ejhle – Fěrtůškovice! Hrst vzpomínek a nálad (Praha: Jaroslav Salivar)

[2] BERÁNEK, V., 1940. Jak se stal Honza pánem. Veselá obchodní pohádka pro velké děti o malém disponentovi, který se nebál a nekradl (Praha: Humoristické listy)

[3] BÍLÝ, Martin, 1942. Neviděli jste Bobíka? (Praha: Alois Srdce)

[4] BÍLÝ, Martin, 1944. Neposedný klobouk (Praha: Alois Srdce)

[5] DANDA, Jaroslav, 1941. Dívčí vojna (Praha: I. L. Kober)

[6] DONÁT, Vladimír, 1943. Člověk je živ ze vzduchu. Román o podivném životě mistra Anachrona a jeho žáka Petra Žejdlase (Praha: Evropský literární klub)

[7] GRUSS, Josef, 1944. S poctivostí nejdál dojdeš (Praha: Světový literární klub)

[8] HANUŠ, Otakar, 1940. Poslední Malostraňák (Praha: Alois Srdce)

[9] JERMAN, Zdeněk, 1943. Rozmarné putování (Praha: Česká akademie věd a umění)

[10] JÍRA, Martin, 1943. Kroužek Idyla (Praha: Alois Srdce)

[11] JIROTKA, Zdeněk, 1942. Saturnin (Brno: Lidové noviny)

[12] JIROTKA, Zdeněk, 1944. Muž se psem (Brno: Lidová tiskárna)

[13] JOHN, Jaromír, 1940. Rady snoubencům udílené strýčkem Romualdem (Praha: J. Otto)

[14] JOHN, Jaromír, 1942. Dořini milenci a jiné kratochvíle (Praha: Družstevní práce)

[15] KAPLICKÝ, Václav, 1941. Červen v Pučálkách (Praha: J. Voves)

[16] KAPLICKÝ, Václav, 1943. Něžný manžel (Praha: Novina)

[17] KAPLICKÝ, Václav, 1943. To bylo tenkrát (Praha: J. Voves)

[18] KONRÁD, Karel, 1941. Epištoly k nesmělým milencům (Praha: Melantrich)

[19] KOPTA, Josef, 1939. Smějte se s bláznem (Praha: Melantrich)

[20] KUBÍN, Josef Štefan, 1941. Hrozná chvíle (Praha: Družstevní práce)

[21] KUBÍN, Josef Štefan, 1942. Blesky nad hlavou (Praha: Družstevní práce)

[22] KUBÍN, Josef Štefan, 1944. Srdce v bouři (Praha: Fr. Borový)

[23] LANDER, Richard, 1939. Květena středoškolská (Praha: J. R. Vilímek)

[24] MACEK, Miroslav, 2017. Saturnin se vrací (Praha: XYZ)

[25] MRÁZ, Stanislav, 1997. Konec Polyphéma; Balada o srdci utrýzněném; Vlasy Bereniky; Silná v zoologii; Oinomatopoeios; Legenda báby loutek; Masopust u skřítků; Petr, principál; Cervantes; Střežený Parnass; Heliobabal (Brno: Větrné mlýny)

[26] NEFF, Vladimír, 1940. Před pultem a za pultem (Praha: Alois Srdce)

[27] OBROVSKÝ, Jakub, 1940. Vo tem Trósilovým praseti a hiný věce, příběhe a sne, z péra Ferdynanda Fókala (Praha: Melantrich)

[28] PECKA, Dominik, 1943. Umění stárnouti za školou (Praha: Vyšehrad)

[29] PROCHÁZKA, Alois V., 1944. Veselá Haná. Dež se naši sódijó (Olomouc: A. Procházka)

[30] RADA, Vlastimil (i. e. POLÁČEK, Karel), 1941. Hostinec U Kamenného stolu (Praha: Fr. Borový)

[31] RACHLÍK, František, 1940. I dejž to pámbu, holenkové (Praha: Julius Albert)

[32] RACHLÍK, František, 1940. Pozdrav pámbu, pane Randák (Praha: Julius Albert)

[33] SVATÁ, Jarmila, 1944. Petr zbláznil město (Praha: Melantrich)

[34] ŠMEJC, Vítězslav, 1941a. Tygr jede k moři (Praha: Šolc a Šimáček)

[35] ŠMEJC, Vítězslav, 1941b. Tygr za polárním kruhem (Praha: Šolc a Šimáček)

[36] ŠTEMBERA, Jaroslav, 1939. Škola kozla zbavená. Rok študáckého života (Praha: Alois Srdce)

[37] TROJAN, Josef, 1943. Chudí boháči (Praha: J. R. Vilímek)

[38] VAVŘINCOVÁ, Fan, 1941. Sladká dívka (Praha: Alois Srdce) 1942 Zkuste to s motýly (Brno: Joža Jícha)

[39] ZÝBAL, František, 1940. Strýček Pleva a jiné slovácké humoresky (Olomouc: Družina literární a umělecká)

[40] ZÝBAL, František, 1941. Malovaná mládež. Humoresky ze života slováckých junáků (Olomouc: Družina literární a umělecká)

[41] ŽÁK, Jaroslav, 1939. Pan Posleda, přítel študáků (Praha: Melantrich)

[42] ŽÁK, Jaroslav, 1939. Vydržte až do finiše! (Praha: Karel Hynek)

[43] ŽÁK, Jaroslav, 1940. Svět se mění nenápadně (Praha: Karla Kolářová)

[44] ŽÁK, Jaroslav, 1943. Oheň (Praha: Melantrich)

[45] ŽÁK, Jaroslav, 1945. Bavíme se ušlechtile (Praha: Alois Hynek)

[46] ŽÁK, Jaroslav – SUP, František, 1941. Hvězdy nad Roupkovem (Praha: Melantrich)

[47] ANTOŠÍKOVÁ, Lucie (ed.), 2017. Zatemněno. Česká literatura a kultura v protektorátu (Praha: Academia)

[48] DRDA, Jan (jd), 1940. "Humoristický román malířův"; Lidové noviny 48, 1940, č. 491 (27. 9.), s. 7

[49] HÁJKOVÁ, Alena, 1999. Knížka o Karlu Poláčkovi (Praha: Academia)

[50] JAKUBŮV, František, 1944. Hovory se čtenáři. O krásné české próze 1943 (Praha: Orbis)

[51] JAREŠ, Michal – MANDYS, Pavel, 2019. Dějiny české detektivky (Praha: Paseka)

[52] MOHN, Volker, 2018. Nacistická kulturní politika v Protektorátu. Koncepce, praxe a reakce české strany; přeložil Petr Dvořáček (Praha: Prostor)

[53] MUKAŘOVSKÝ, Jan a kol., 1995. Dějiny české literatury IV. Literatura od konce 19. století do roku 1945 (Praha: Victoria Publishing)

[54] NEJEDLÁ, Jaromíra, 1975. Václav Kaplický. Vypravěč příběhů z nedávné i dávné minulosti (Praha: Československý spisovatel)

[55] PAPOUŠEK, Vladimír a kol., 2017. Dějiny "nové" moderny. Věk horizontál. Česká literatura v letech 1935–1947 (Praha: Academia)

[56] VŠETIČKA, František, 1980. Josef Štefan Kubín (Praha: Československý spisovatel)

[57] VŠETIČKA, František, 2003. Kroky Kalliopé. O kompoziční poetice české prózy čtyřicátých let 20. století (Olomouc: Votobia)