Het donkere licht en Kinderen van ons volk van Antoon Coolen in het Tsjechisch : vertaling of adaptatie?

Variantní název
Het donkere licht and Kinderen van ons volk by Antoon Coolen in Czech : translation or adaptation?
Zdrojový dokument: Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. 2020, roč. 33, č. 2, s. 23-33
Rozsah
23-33
  • ISSN
    1803-7380 (print)
    2336-4408 (online)
Type: Článek
Jazyk
holandsky
Abstrakt(y)
This paper presents a part of the author's doctoral thesis concerning the Czech reception of Dutch literature in the first half of the twentieth century. It examines the Czech translations of Kinderen van ons volk and Het donkere licht written by Antoon Coolen and their reception in Czech newspapers and magazines. The aim is to provide an answer to the questions of how the translations were received at the time and whether these value-judgements agree with the current perception of the quality of the translators' work.
Document
Reference:
[1] [an.] (1937): Co nového vyšlo. Romance z Brabantu. In: Salon 16, nr. 7, p. 1b.

[2] [an.] (1947): Připravují se nové české filmy. Ves u řeky. In: Čin (5. 7. 1947), p. 8.

[3] [Kazdová, Ella] (1947): Kelk, C. J.: Liška zametá stopu. In: Svaz českých knihovníků: Knihovna 2, nr. 1–6, p. 161.

[4] bn (1938): Dva romány z Nizozemí. In: Lidové noviny (19. 12. 1938), p. 3.

[5] Bojar, Pavel (1943): Na scestí zručnosti. In: Lidové noviny (8. 6. 1943), p. 5.

[6] Brokešová, Ervína (1972): Žila jsem nadějí. Praha: Středočeské nakladatelství a knihkupectví.

[7] Bruin, Edgar de (2009): Vonkův duch v českých překladech nizozemské literatury. In: iLiteratura.cz, http://www.iliteratura.cz/Clanek/23901/vonkuv-duch-v-ceskych-prekladech-nizozemske-literatury (geraadpleegd op 24. 10. 2019).

[8] Engelbrecht, Wilken (2019): De 'geest van Vonka' of hoe een 'slechte vertaler' de Nederlandstalige literatuur propageerde. In: Spiegel der Letteren 61, nr. 1, p. 25–56.

[9] Engelbrecht, Wilken (2016): De Leeuw van Vlaanderen in het Tsjechisch: waarom zo laat en waarom driemaal?. In: Internationale Neerlandistiek 54, nr. 3, p. 169–188.

[10] Engelbrecht, Wilken (2015): The Formation of a Literary Canon of Dutch and Flemish Literature in Translation. In: Engelbrechtová, Jana (ed.): Dutch-Flemish-Central European Relations. Chapters from Cultural Relations between North-West and East-Central Europe. Proceedings of the International Conference for Cultural Studies, nr. 6. Olomouc: Palacký University, p. 70–84.

[11] Engelbrecht, Wilken (2015): Zlaté ostruhy, kapitán Bontekoe, modré pondělky… K obrazu nizozemské literatury v Čechách. In: Hrala, Milan (ed.): Český překlad II (1945–2004). Praha: Univerzita Karlova – Filozofická fakulta, p. 227–245.

[12] Engelbrecht, Wilken: Kázus Kaas – recepce děl Elsschota v češtině. In: Engelbrechtová, Jana (ed.) (2015): Sýr. Mezinárodní recepce novely Kaas. Ukázky prvního českého překladu. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, p. 11–20.

[13] Engelbrecht, Wilken (2014): Streekromans en het Tsjechische ruralisme. In: Werkwinkel: Journal of Low Countries and South African Studies 9, nr. 1, p. 13–28.

[14] Engelbrecht, Wilken – Barnard, Lianne – Smolka Fruhwirtová, Lucie – Vitáčková, Martina – Brázdová-Toufarová Eva (2015): Dějiny nizozemské a vlámské literatury. Praha: Academia.

[15] Geest, Dirk de – Kusters, Wiel – Sintobin, Tom – Vanfraussen, Eveline (2005): Streekliteratuur in Vlaanderen en Nederland: Een probleemstelling. In: Spiegel der Letteren 47, nr. 2, p. 89–98.

[16] Goedhart, Pieter J. – Henneman, Jan C. – Krijt, Kryštof – Krijt, Rebecca – Mostert, Ivo (2018): Samen op de 'laan van Europa'. Amsterdam: Uitgeverij Pegasus.

[17] Heugten, Wim Van (1937): O díle Antoona Coolena. In: Archa 25, nr. 4, p. 165–168.

[18] Horáčková, Veronika (2018): Tussen vertaling en adaptatie. Een kritische analyse van vertalingen van Nederlandstalige romans in het Tsjechisch en Duits in de eerste helft van de twintigste eeuw. In: AUC Philologica 2018/4. Praha: Karolinum, p. 85–91.

[19] i. (1937): Co čísti. Literatura klidu a bouří. In: Nezávislá politika, jrg. 4, nr. 20.

[20] Krijtová, Olga (1985): Multatuli en het vertalen. In: Over Multatuli, nr. 14, p. 37–41.

[21] m.n. (1935): Malíř v románě. Timmermansův román o Petru Breughelovi. In: Lidové noviny (7. 1. 1935), p. 5.

[22] Milotová, K. (1942): Flámská romance. In: Venkov (30. 10. 1942), p. 5.

[23] Milotová, K. (1942): Vášeň a zloba holandské vesnice. In: Venkov (21. 7. 1942), p. 6.

[24] O.B. (1947): Antoon Coolen o Holandsku a o sobě. In: Rovnost (28. 3. 1947), p. 6.

[25] Polák, Vladimír (1985): Literární místopis okresu Blansko. Blansko: Okresní knihovna.

[26] Přibáň, Michal (2012). Melantrich. In: Slovník české literatury po roce 1945. http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=1832 (geraadpleegd op 24. 10. 2019).

[27] Smolka Fruhwirtová, Lucie (2011): Recepce nizozemské literatury v českém literárním kontextu let 1945–2010. Olomouc: Univerzita Palackého.

[28] Uffelen, Herbert Van (1993): Moderne Niederländische Literatur im Deutschen Sprachraum 1830–1990. Münster: Zentrum für Niederlande-Studien. https://www.dbnl.org/tekst/uffe-003mode01_01/index.php (geraadpleegd op 21. 10. 2019).

[29] Zach, Aleš (2007–2019): Slovník českých nakladatelství 1849–1949. https://www.slovnik-nakladatelstvi.cz/nakladatelstvi/plzakovo-nakladatelstvi.html (geraadpleegd op 21. 10. 2019).