Stefan Dečev: Obyčejný nebo vídeňský? O dlouhé cestě kozunaku po Dunaji