Porta Balkanica 2019, roč. 11, č. 1-2

Rok
2019
Rok vydání
2020
ISSN
1804-2449 (print)
2570-5946 (online)
Poznámka
  • Editoři monotematického čísla / Editors of the issue: Gabriela Fatková a Miroslav Kouba
Ústav FF MU
Úvodník
Page Title
[5]-6 Pozvání ke stolu Fatková, Gabriela; Kouba, Miroslav | pdficon
Jídlo v interdisciplinární perspektivě
Page Title
[7]-27 Kulinární praxe českých Balkánců : gastronomie v rodině, při menšinových akcích, balkánské restaurace Bočková, Helena | pdficon
[28]-50 "Supa ili čorba"? : role polévky v kulinární kultuře Balkánu a střední Evropy Kouba, Miroslav | pdficon
[51]-61 Holubci, sarmi a šulky : balkánské závitky a jejich druhý život v českém pohraničí Fatková, Gabriela | pdficon
[62]-75 The burek as a meal and metaphor : food, migration and identity between "Orient" and "Occident" Slavková, Markéta | pdficon
Překlad
Page Title
[76]-78 Stefan Dečev: Obyčejný nebo vídeňský? O dlouhé cestě kozunaku po Dunaji Dečev, Stefan | pdficon
[79]-85 Luan Starova: Období koz Starova, Luan | pdficon
Recenze
Page Title
[86]-88 [Ocelák, Radek. Reemigranti: minulost sedmihradských Slováků a jejich poválečný příchod z Rumunska do ČSR] Fatková, Gabriela | pdficon
Rozhovor
Page Title
[89]-93 "The historian in the archive is like the anthropologist in the field" : an interview with Professor Maria Todorova (University of Illinois at Urbana-Champaign) Budilová, Lenka J.; Jakoubek, Marek; Todorova, Maria | pdficon
[94]-96 "Sféra stravy je charakteristická spíše postupnými přechody, jen zřídkakdy se setkáme s ostrými hranicemi" : rozhovor s doc. Stefanem Dečevem Fatková, Gabriela; Dečev, Stefan | pdficon
Reportáž
Page Title
[97]-100 Balkán a antropologická imaginace na Ústavu etnologie FF UK v Praze Budilová, Lenka J.; Jakoubek, Marek | pdficon
[101]-102 Václav Štěpánek slaví šedesátiny Stehlík, Petr | pdficon
hidden section Pokyny pro autory
Page Title
[103]-[104] Pokyny pro autory | pdficon