Balkán a antropologická imaginace na Ústavu etnologie FF UK v Praze

Název: Balkán a antropologická imaginace na Ústavu etnologie FF UK v Praze
Zdrojový dokument: Porta Balkanica. 2019, roč. 11, č. 1-2, s. [97]-100
Rozsah
[97]-100
  • ISSN
    1804-2449 (print)
    2570-5946 (online)
Type: Zpráva
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Note
Text vznikl za podpory projektu Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě reg. č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000734 financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Reference
[1] Budilová, L. (2019) Katherine Verdery: My Life as a Spy. Investigations in a Secret Police File. Duke University Press, Durham – London, 2018, 323 s. (recenze). Lidé města, roč. 21, 2019, č. 3.

[2] Budilová, L. – Jakoubek, M. (2019) “The historian in the archive is like the anthropologist in the field”. An interview with Professor Maria Todorova. Porta Balkanica, roč. XI, 2019, č. 1–2.

[3] Cosculluela, V. (2013) Maria Todorova: Imagining the Balkans. Oxford University Press, New York, 1997, 288 s. (recenzní stať). Dostupná z: http://www.iliteratura.cz/Clanek/31689/todorova-maria-imagining-the-balkans

[4] Dülmen, R. van (2002). Historická antropologie. Praha: Dokořán.

[5] Herzfeld, M. (1985) The poetics of manhood. Contest and identity in a Cretan mountain village. Princeton: Princeton University Press.

[6] Herzfeld, M. (1987) Anthropology through the looking glass. Critical ethnography at the margins of Europe. Cambridge: Cambridge University Press.

[7] Herzfeld, M. (1997) Cultural intimacy. New York – London: Routledge.

[8] Naegele, J. (2019) Zaslouží bývalí agenti nová krycí jména? Rozhovor bývalého amerického novináře Jolyona Naegeleho s americkou profesorkou antropologie

[9] Katherine Verdery. Babylon revue, 12. 5. 2019. Dostupné z: https:babylonrevue.cz/zaslouzi-byvali-agenti-nova-kryci-jmena/.

[10] Šístek, F. (2012) Maria Todorova, Dizanje prošlosti u vazduh: ogledi o Balkanu i Istočnoj Evropi. Slovanský přehled, roč. 98 č. 3–4, s. 363–366. Dostupné z: https://www.academia.edu/35914460/Maria_Todorova_Dizanje_pro%C5%A1losti_u_vazduh_ogledi_o_Balkanu_i_Isto%C4%8Dnoj_Evropi_In_Slovansk%C3%BD_p%C5%99ehled_vol._98_nr._3-4_2012_pp._363-366.

[11] Tesař, F. (2003) Balkánské souřadnice aneb symbolická geografie evropského Orientu. Mezinárodní vztahy 1, Praha: ÚMV, s. 68–82.

[12] Todorova, M. (1993) Balkan family structure and the European pattern. Washington: The Academic University Press.

[13] Todorova, M. (1997) Imagining the Balkans. New York – Oxford: Oxford University Press.

[14] Todorova, M. (ed.) (2004) Balkan identities: Nation and Memory. New York: New York University Press.

[15] Todorova, M. (ed.) (2010) Remembering Communism: Genres of Representation. New Science Research Council.

[16] Verdery, K. (1996) What was Socialism, and What Comes Next? Princeton University Press.

[17] Verdery, K. (1999) The Political Lives of Dead Bodies. Reburial and Postsocialist Change. New York: Columbia University Press.

[18] Verdery, K. (2003) The Vanishing Hectare. Property and Value in Postsocialist Transylvania. Cornell University Press.

[19] Verdery, K. (2007) "Frangloamerická" antropologie a východoevropská etnografie: vyhlídky na syntézu. Sociologický časopis / Czech Sociological Review 43 (1), s. 204–208. Dostupné z: http://sreview.soc.cas.cz/cs/issue/18-sociologicky-casopis-czech-sociological-review-1-2007/295.

[20] Verdery, K. (2018) My Life as a Spy. Investigations in a Secret Police File. Durham and London: Duke University Press.