Gendži monogatari a populární literatura období Edo : případová studie díla Nise Murasaki inaka Gendži autora Rjúteie Tanehika

Obrázek
Variantní název
Genji monogatari and popular literature of the Edo period : a case study of Nise Murasaki inaka Genji by Ryūtei Tanehiko
Autor: Mikeš, Marek
Vydání
Vydání první
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Masarykova univerzita
Rok vydání
2020
Rozsah
204 stran
Edice
  • Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, ISSN 1211-3034; 503
ISBN
978-80-210-9712-4
978-80-210-9713-1 (online ; pdf)
Jazyk
česky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 6480813
Anotace
  • Gendži monogatari (Příběh prince Gendžiho) je pravděpodobně nejznámějším dílem japonské klasické literatury. Vzniklo před více než tisíci lety a někdy bývá označováno za nejstarší román na světě. Tato publikace se zaměřuje na to, jakým způsobem s dílem nakládali autoři populární literatury v období Edo (1600–1867), především pak Rjútei Tanehiko, autor dobového bestselleru Nise Murasaki inaka Gendži, který je na Gendži monogatari založen. Kniha dále poskytuje úvod do problematiky parafrází v japonské předmoderní literatuře a zkoumá také tvůrčí strategie využité v dílech, jež kreativními způsoby z Gendži monogatari čerpala.
  • Genji monogatari (The Tale of Genji) was written before more than a thousand years and is perhaps the best-known work of classical Japanese literature, sometimes even dubbed as the world's oldest novel. This publication explores the ways in which Genji monogatari was treated by authors of popular literature in the Edo period (1600–1867), especially Ryūtei Tanehiko, author of the contemporary bestseller Nise Murasaki inaka Genji, which is based on Genji monogatari. This book offers an introduction to early-modern Japanese literary paraphrases and examines creative strategies used in works that inventively drew from Genji monogatari.
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita
Marek Mikeš
Přístupová práva
otevřený přístup
hidden-section Úvod
Page Chapter number Title
9-12 1 | Úvod | pdf icon Mikeš, Marek
Page Chapter number Title
13-37 2 | Dosavadní výzkum a terminologie | pdf icon Mikeš, Marek
hidden-section Zkoumání příběhů
Page Chapter number Title
38-47 3 | Zkoumání příběhů | pdf icon Mikeš, Marek
hidden-section Historické pozadí
Page Chapter number Title
48-78 4 | Historické pozadí | pdf icon Mikeš, Marek
Page Chapter number Title
79-176 5 | Gendži monogatari a populární literatura období Edo | pdf icon Mikeš, Marek
Page Chapter number Title
177-181 6 | Parafráze japonské klasické literatury v období Edo | pdf icon Mikeš, Marek
hidden-section Závěr
Page Chapter number Title
182-187 7 | Závěr | pdf icon Mikeš, Marek
Page Chapter number Title
188-189 Genji monogatari and popular literature of the Edo period: a case study of Nise Murasaki inaka Genji by Ryūtei Tanehiko : summary | pdf icon Mikeš, Marek
hidden-section Bibliografie
Page Chapter number Title
190-196 Bibliografie | pdf icon Mikeš, Marek
Page Chapter number Title
197-200 Seznam použitých obrazových materiálů | pdf icon Mikeš, Marek
hidden-section Seznam tabulek
Page Chapter number Title
201 Seznam tabulek | pdf icon Mikeš, Marek
hidden-section Rejstřík
Page Chapter number Title
202-204 Rejstřík | pdf icon Mikeš, Marek